Fredericia Kommune skal betale tidligere kommunaldirektør 75.000 kr. i tort-erstatning for kommunens ageren og en række alvorlige fejl i håndteringen af afskedigelsessagen. Kommunen er tidligere blevet dømt til at give Djøf medhold i den fulde påstand i sagen om uberettiget bortvisning.

Der er nu sat et endeligt punktum i sagen om den uberettigede bortvisning af den tidligere kommunaldirektør fra Fredericia Kommune.

Det sker med en anerkendelse fra kommunens side i den verserende sag om tort-erstatning, Djøf har rejst mod Fredericia Kommune for kommunens håndtering af afskedigelsessagen mod kommunaldirektøren.

Med forliget yder Fredericia Kommune en tort-erstatning på 75.000 kr. i sagen til den tidligere kommunaldirektør i erkendelse af, at kommunens håndtering af at både forløbet og processen ikke var i orden.

– Dette beløb er markant højere end vi tidligere har set i ansættelsesretlige sager, og markerer sagens alvor. Det er en af de alvorligste sager, jeg har set. Når en sag undersøges personaleretligt, så gælder der særlige krav til en offentlig myndigheds saglighed. Herudover gælder der en fortroligheds forpligtelse i personalesager. I denne sag er kommunen gået for langt i både udtalelser om min klient og aktindsigter til pressen om forhold og beskyldninger, der i dag helt er smuldret bort, siger advokat Pernille Backhausen, der har ført sagen på vegne af Djøf og den tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.

Ud over kommunens manglende overholdelse af fortrolighed og usaglige deling af oplysninger om den tidligere kommunaldirektør, har Djøfs kritik i sagen bl.a. omhandlet:

  • Manglende overholdelse af retningslinjer for gennemførelse af advokatundersøgelser
  • Tilbageholdelse af relevant information for kommunaldirektøren
  • Manglende journalisering af relevant dokumentation i kommunen af betydning for afskedigelsessagen
  • Vanskeliggjorte vilkår for kommunaldirektøren i at bidrage til at oplyse de verserende sager. Dermed har sagen været principiel for at markere, hvor grænsen må gå for ordentlighed i en proces om afskedigelse af embedsmænd.

Sagens hovedperson, tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe, er tilfreds med, at sagen nu er afsluttet:

– Det er meget tilfredsstillende, at der er sat et endeligt punktum i den for mig helt principielle sag. Den samlede imødekommelse af vores rejste krav er en blåstempling af at, arbejdsgivere selvfølgelig skal følge både de juridiske og etiske spilleregler i ansættelsessager. Sagen og afgørelsen er af afgørende betydning både for mig og for alle andre offentligt ansatte og topchefer i Danmark, siger Annemarie Zacho-Broe.

Formanden for de offentlige chefer i Djøf, Hanne Fugl Eskjær er også meget tilfreds med sagens afslutning:

– I Djøf ser vi desværre en del sager om afskedigelser af topembedsmænd i den offentlige sektor. Det er vigtigt, at sagerne behandles ordentligt og sagligt. Selv om en sag bliver voldsomt eksponeret i medierne, så skal en myndigheds ageren basere sig på saglige hensyn også til den eller de involverede, mens et forløb bliver undersøgt, siger Hanne Fugl Eskjær.

Tort-erstatningen gives efter, at voldgiftsretten i august 2022 slog fast, at bortvisningen af kommunaldirektøren var uberettiget, og at hun derfor havde krav på, at kommunen skulle indfri ansættelseskontraktens bestemmelser om løn og fratrædelsesgodtgørelse i opsigelsesperioden.

Tort er en retsstridig krænkelse af et andet menneskes frihed, fred, ære og person. Den der udsætter et andet menneske for en sådan krænkelse, kan blive pålagt at betale en økonomisk godtgørelse til den krænkede person.