I Region Syddanmark har Praktiserende Lægers Organisation valgt at opsige den gældende aftale for lægevagtsdækningen. Det skaber røre blandt borgere og politikere i regionen og kommunerne. Sundhedsministeren fortæller nu, at han ikke synes, det lyder godt.

På et stort opsat pressemøde på Rigshospitalet i København stod Magnus Heunicke som et andet one-man-show og præsenterede den socialdemokratiske et-parti-regerings bud på en ny sundhedsreform. Vi har i flere år hørt om nogle af hovedpræmisserne, hvor særligt nærhed i sundhed går igen.

Danske Digitale Medier har i flere måneder løbende kunne fortælle om en manglende lægevagtsdækning i Region Syddanmark, en lægevagtsdækning, der er stor uenighed om mellem politikerne og Praktiserende Lægers Organisation. Det handler særligt om de 22 konsultationssteder,der er i den nuværende aftale. Her er, ifølge PLO, alt for mange steder i forhold til de ressourcer, der er til stede. Derfor ønsker de at reducere antallet af konsultationssteder.

I regeringens sundhedsudspil fremgår det, at man gerne vil støtte akutberedskabet både regionalt og kommunalt. Endvidere stod Magnus Heunicke på pressemødet og fortalte, at man ønsker at gøre op med ”postnummer-lotteriet”, hvor den service man modtager ikke skal afhænge af, om man bor i det rigtige postnummer.

Nærhed i sundhed skal gælde alle

På pressemødet fik Danske Digitale Medier anledning til at stille sundhedsministeren spørgsmål til den aktuelle situation i Region Syddanmark.

– Det synes jeg ikke lyder særligt godt, svarede Magnus Heunicke, da han af Danske Digitale Medier blev forholdt den aktuelle situation i Region Syddanmark. Han blev spurgt til, hvordan han synes den situation hænger sammen med, at man fra regeringens side ønsker et mere nært sundhedsvæsen.

– Jeg kommer ikke til at gå længere ned i de lokale og regionale problemstillinger. Det gør jeg af respekt for, at der sidder en meget dygtig regionsrådsformand som forhandler med PLO. Jeg kan sige, at jeg er i meget tæt dialog med Stephanie Lose, lød det fortsat.

Direkte adspurgt om nærhed i sundhed gælder alle – også på lægevagtsdækningen svarede sundhedsministeren således:

– Det gælder for alle – også lægevagtsdækningen, det er klart.

Forhandlinger påbegyndes

Praktiserende Lægers Organisation har valgt at opsige den gældende overenskomst med Region Syddanmark på lægevagtsområdet. Det betyder, at de forhandlinger, der skal påbegyndes allerede har fået en naturlig bagkant. Situationen er den, at hvis ikke der findes en ny aftale mellem PLO og Region Syddanmark inden den eksisterende aftale ophører om et halvt år, så vil der fortsat være en lægevagtsdækning, men den vil ikke komme til at se ud som den politisk forhandlede aftale, som man lige nu arbejder ud fra. Selv kalder PLO den opsagte aftale som en naturlig bagkant, hvorimod nogle regionsrådspolitikere er ude med riven og kalder det for et mærkværdigt skridt at tage.

Situationen er nu den, at Region Syddanmark har nedsat en forhandlingsdelegation, ligesom PLO er klar til at forhandle. Begge parter tror på en god aftale, til trods for store uenigheder. Hvorvidt der opnås en aftale, dels inden den nuværende aftales udløb, og dels inden der eventuelt vedtages en sundhedsreform, er ukendt. Men forhandlingerne påbegyndes snarligt.