Herslev Børnehaves lejemål, der stod til at udløbe d. 30. juni 2019, er blevet forlænget så det nu løber frem til 30. juni 2024 til stor glæde for pædagogisk leder Mette Fasterholt.

På Byrådsmødet i mandags blev det vedtaget, at børnehavens lejemål forlænges frem til 2024.

Herslev Børnehaves bygninger er lejet siden juli 2014 og har hidtil været gratis – bortset fra de løbede driftsudgifter. Der blev indgået en ny lejeaftale vedrørende bygningen, således at driften kan fortsatte.

Lejevilkårene er uændrede bortset fra at Fredericia Kommune overtager forpligtelserne omkring hårde hvidevarer og legepladsen.

Det vurderes, at behovet for kapacitet i Herslev-området kan dækkes med den nuværende børnehave. Med baggrund i det nuværende børnetal, vurderes det, at en fem-årig aftale er optimal. Derefter kan behovet for daginstitutionspladser revurderes.

Vedtagelsen af den nye aftale er noget, der glæder Herslev Børnehave.

“Det betyder, at vi kan komme videre i forhold til vores visioner og planer,” siger pædagogisk leder, Mette Fasterholt, til Fredericia AVISEN og fortsætter:

“Vi arbejder på nye tiltag, men vi skulle lige være sikre på, at vi blev forlænget før at vi ville arbejde videre med det,” forklarer hun og nævner, at en ni personers bus til udflugter blandt andet er på tegnebrættet.

Pædagogisk leder, Mette Fasterholt, skåler med børnene efter den nye lejeaftale omkring Herslev Børnehave blev vedtaget i Byrådet. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

Udover børnehaven bevarer lejemålet, er det også godt for livet i Herslev.

“Det er virkelig godt for nærmiljøet og livet herude. Jeg skriver selv på en invitation til blandt andet nytilflyttere om åbent hus her. Vi skal gøre os synlige og fortælle, hvilken institution vi er,” fortæller Mette Fasterholt og fortsætter:

“Det betyder noget for nytilflyttere og nærmiljøet, at man kan få sit barn passset. Det er de værdier, der er til grund for, at man køber et hus på landet.”

Børnehaven Herslev, der også har en vuggestue, har klare dyder, som Mette Fasterholt fortæller om.

Under samme tag, som Herslev Børnehave, ligger der en vuggestue, hvor børnene her ses lege sammen med en pædagog. Foto: Patrick Viborg Andersen, Fredericia AVISEN

“Vores hus bærer præg af det hjemlige miljø, og vi kender hinanden allesammen. Vi har supergode rammer til at skabe det gode miljø, og vi er ikke flere, end vi kender forældrene og børnene kender os.”

“Børnene er eksempelvis lige nu (da Fredericia AVISEN er på besøg i Herslev Børnehave, red.) i gang med at snitte æbler, og de æbler har de fået fra Magnus’ mormor, så vi skaber sammenhæng mellem hjem og institution,” lyder det fra Mette Fasterholt.

www.fhk.dk