Som resten af samfundet er også Forsvaret i konstant udvikling. Selvom traditioner skal holdes i hævd, er også fornyelse nødvendig. Derfor skiftede Telegrafregimentet 1. januar 2019 navn til Føringsstøtteregimentet for bedre at afspejle den teknologiske kompleksitet og bredden i regimentets opgaveløsning.

Som markering af den særlige begivenhed vil H.M. Dronningen indvie og overrække en fane til Føringsstøtteregimentet torsdag den 24. oktober 2019 ved en parade på Ryes Kaserne i Fredericia.

BAGGRUND

Dannebrogsfanen er den militære enheds sjæl og fungerer som samlingspunkt – moralsk såvel som fysisk – for soldaterne.

Dannebrogsfanen, som markering af de militære enheder, blev indført med Hærloven i 1842, og har siden markeret monarkens personlige forhold til de militære styrker. Det er således tradition, at regimenterne får deres fane udleveret af Majestæten selv.

http://www.fcfredericia.dk