Byrådet besluttede den 2. marts 2020 at nedsætte et Helhedsplansudvalg som et § 17 stk. 4 opgaveudvalg. Det nye udvalg arbejder i forlængelse af det hidtidige Helhedsplansudvalg, der fungerede som et § 17 stk. 4 udvalg i 2018 og 2019.

Der er udpeget tre medlemmer til udvalget fra Byrådet:

  • Turan Savas, formand
  • Tina Horne
  • Peder Tind

Der skal derudover udpeges eksterne repræsentanter til udvalget. Det foreslås, at der udpeges:

  • En repræsentant fra Boligkontoret Fredericia
  • En repræsentant fra Boli.nu
  • En repræsentant fra erhvervslivet
  • En repræsentant fra civilsamfundet
  • En repræsentant fra idrætslivet
  • En repræsentant fra Politiet

Helhedsplansudvalget nedsættes for 2020 og der lægges op til at udvalget afholder 3 møder i 2020. Udvalgets opgaver er fortsat at følge implementeringen af den boligsociale helhedsplan for Korskærparken samt at udvikle og koordinere mulige tiltag og indsatser, der kan være med til at fremme en balanceret boligudvikling ved at have fokus på uddannelse, beskæftigelse og fællesskaber i Fredericias boligområder.

“Det er rigtig vigtigt, at vi har politisk fokus på det gode arbejde i Sønder-/Korskærområdet. Jeg synes det er godt, at vi inviterer eksterne med, men jeg kunne også godt tænke mig, at vi kunne få beboere med i udvalget. Ikke en navngivet person, men at når udvalget holder sine møder bliver det i lokalområdet med en repræsentant inviteret til mødet. Det kunne være en afdelingsformand, der i forvejen er valg af beborerne”, sagde Turan Savas.

“Jeg pegede på det her på det seneste møde, at det er ærgerligt at man ikke har en repræsentant for beboerne. Derfor er jeg glad for nu at høre, at man har overvejet det. Jeg håber man går videre med tanken og sikrer beboerinddragelsen. Ikke kun gennem en person, men i det hele taget en større beboerinddragelse. Jeg håber at se et kommisorium der er tydeligt på det og at det sker i praksis”, lød det fra Enhedslistens Cecilie Roed Schultz.

“Det jeg hæfter mig ved er, at vi nu udvider udvalget med flere medlemmer. Men jeg håber, at man også kan læse i kommissoriet, at andre områder kan inddrages. Vi ved at vi har lidt mindre boligområder med samme udfordringer. Der er jeg glad for, at jeres arbejde også målretter sig nogle af de andre områder vi har i kommunen”, sagde Susanne Eilersen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer