Fredericia Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af Hejse Kro med opførelse af 60 værelser fra Bjørn Ipsen, Hotel Hejse Kro. En ansøgning der for nu er sendt tilbage med beskeden om at der skal flere informationer til.

Ansøgeren oplyser i ansøgningen, at man i forbindelse med overtagelse af forpagtningen af Hejse Kro har et særligt fokus på værelsesudlejning. Ansøgeren fortæller, at de ønsker at benytte den unikke mulighed, som byggeriet af Google Datacenter giver, for at øge ejendommens antal af værelser.

De har en forventning om en tæt på 100% udlejning af alle nuværende og kommende værelser på kroen, som vil kunne finansiere en stor del af etableringsudgifterne over de kommende to års driftsindtægter. Udlejning af værelser til de mange personer, der bliver tilknyttet byggeriet af datacenteret vil være fundamentet for en realisering af visionerne om at omdanne ejendommen fra en kro med fokus på restaurant og kroophold til et hotel med fokus på værelsesudlejning. Ansøger forventer, at når transformation er tilendebragt er det slut med dårlige tider på Hotel Hejse Kro, da værelsesudlejning er en markant mere rentabel forretning.

Ansøger ønsker en lang lige række af værelser, hvor der er en indgangsdør ud mod parkeringspladsen og et vindue ud mod marken. Det vil give nogle meget lyse værelser, hvilket gæsterne vil sætte stor pris på. Ulempen er, at der i den løsning ikke er et udvendigt miljø, men ansøger synes, at lyset vejer tungest.

Wrist: Idéen er god, men vi skal se mere

Formand for By- og Planudvalget, Steen Wrist, glæder sig over idéen, men påpeger at der mangler informationer før udvalget vil godkende.

“Jeg tror på, at de har en god idé, men vi har brug for at se nogle flere sammenhænge i det. Vi ser på sagen igen til næste møde. Blandt andet mangler vi at se sammenhængen og beplantningen til den eksisterende kro. Vi er ikke ude efter lejligheder derude, vi er ude efter at kunne skabe hotelkapacitet”, siger Steen Wrist Ørts til Fredericia AVISEN.

https://www.facebook.com/menyfredericia/