Hvorfor sender politikkerne i Fredericia ikke forslaget om Havneudvidelsen til borgerafstemning? Borgerne bør høres da havneudvidelsen har en væsentlig betydning for byen og byens borgere.

Det nuværende projekt vil trække mere tung trafik ind imod bykernen og dermed give tilhørende udfordringer for beboerne og havnevirksomhederne med de særlige hensyn de skal tage grundet støj, forurening og lignende belastninger.

Et støjværn kan nok ikke forventes at pynte på havneområdet, lige som Container stabler i højden vil skæmme udsynet for de, der har investeret i havneboliger.

Øget containertrafik ind og ud af byen på forskellige tidspunkter samt øget belastning af vejnettet til følge, det er IKKE gennemtænkt.

Det undrer at Venstre og Nye Borgerlige med mikroskopiske forbehold siger god for projektet og dermed risikerer at undsige kommunens egen klimaplan af 24. februar 2021 og den godkendte fra 2020, hvor der bl.a. er skrappe klima mål for transport og virksomheder generelt. Bl.a. Står der citat ”Strategien sætter retningen for udviklingen af Fredericia Kommune frem mod 2030 med verdensmålene som en fælles løftestang”. Citat slut

Hverken Venstre eller Nye Borgerlige er fremkommet med konkrete saglige argumenter for havne udvidelsen.

Kommunens del af det nuværende ADP overskud ser i skrivende stund ud til at blive omkring 7%. Undertegnede har desværre ikke adgang til konkrete tal, er det pengene, der lokker de 2 partier, penge frem for miljø? beløbet er klækkeligt og kan blive større hvis kommunen bruger sin aktiemajoritet.

RO/RO i større godsmængder kan med elektrificeret jernbanetransport gøres grøn til en vis grad, er det en del af planen som ADP i dagspressen omtaler som sine jernbaneplaner eller er det sort dieseldrift?

I Liberal Alliance er vi altid for optimering og udvikling af virksomheder, bare det sker på et solidt og fornuftigt grundlag. Vi forslår en borgerafstemning om havneudvidelsen i sin nuværende form, frem for en der flytter erhvervshavne udvidelsen frem til sejlklubben hvor lystbådehavnen er.

Den nyanlagte lystbådehavn kommer så ind til byen. Så får vi forstærket sejlerturismen i Fredericia og container trafikken flyttet til et mindre beboet område.

Kære folkevalgte, arbejd nu med forskellige senarier, sig ikke ja til det første og største.

Hør borgerne, lad borgerne, miljøet og virksomhederne være til fælles bedste.

Poul Rand, borgerlig debattør for Liberal Alliance, Fredericia.