Da Fredericia Kommune sendte et skriftlig krav om en undersøgelse til den virksomhed, de ejer 89% af, var det en meget afvisende bestyrelsesformand, der svarede resolut igen. En aktindsigt hos Fredericia Kommune viser, at den gode dialog tilsyneladende ikke kom fra starten af.

På baggrund af oplysninger fra en whistleblower besluttede byrådet at der skulle iværksættes en advokatundersøgelse. Man valgte at sende en skrivelse til havneselskabet ADP og dets bestyrelse. Men bestyrelsesformand for ADP, Erik Østergaard, svarede selv på henvendelsen, og ønskede ikke at de øvrige bestyrelsesmedlemmer selv svarede Fredericia Kommune.

Fredericia Kommune foreslog i deres brev at mødes med ADP den 23. august klokken 08:30 på Meldahls Rådhus. Hensigten var at advokat Rikke Søgaard Berth fra Horten skulle deltage, men mødet blev aldrig til noget, da bestyrelsesformanden i ADP A/S, blankt afviste at mødes, og svarede følgende på henvendelsen fra hovedaktionæren, Fredericia Kommune:

“Tak for nedenstående henvendelse fra Fredericia Kommune. ADPs bestyrelse vil behandle henvendelsen på førstkommende bestyrelsesmøde d. 1. september 2021 med deltagelse af vores rådgivere, hvorefter ADP vender tilbage. Jeg skal som drøftet indskærpe at henvendelser fra aktionærerne i ADP til bestyrelsen for ADP foregår gennem undertegnede. Der bliver jfr. ovenstående ikke tale om møde på mandag”, skrev Erik Østergaard.

Borgmester og næstformand i ADP, Steen Wrist, havde ellers udsendt en kommentar til flere medier, hvor han sagde at der var “en god dialog med ADP”. Vi har spurgt borgmesteren, om han opfatter Østergaards svar som en god dialog, og han henviser til at bestyrelsesformanden selv må forklare hans første svar.

– Jeg oplever at der er en god dialog nu. Der er sat en undersøgelse i gang, så vi kan komme til bunds i sagen.

Vi har også forholdt Erik Østergaard til den mail, han sendte til Fredericia Kommune. Henvendelsen fra kommunen skete på vegne af Fredericia Kommune, Middelfart Kommune og Nyborg Kommune. Man krævede i henvendelsen at selskabet lod sig undersøge, samt at mails og andre digitale beviser ikke blev slettet. Dertil satte man nogle tidsfrister, som Østergaard således fuldstændig afviste med sit svar til Fredericia Kommune.

Det var således en meget alvorlig henvendelse, som bestyrelsesformanden for det offentligt ejede selskab svarede på. Bestyrelsesformanden bekræfter hans svar til Fredericia Kommune, men mener der er en god dialog:

– Som det fremgår af de kommentarer ADP er kommet med til pressen, herunder til Fredericia Dagblad og det materiale I har fået via aktindsigt, har Fredericia Kommune i fredags bedt ADP om en redegørelse og allerede i lørdags blev der etableret en god dialog mellem henholdsvis Fredericia Kommunes advokat Horten og ADPs advokat Gorrisen. Der er mellem advokaterne aftalt en proces for udarbejdelsen af redegørelsen til Fredericia Kommune. Når den foreligger, forventer jeg, at der bliver en dialog mellem kommunen og ADP om indholdet, skriver Østergaard.

Fredericia Kommune er nu i den situation, at borgerne betaler advokatfirmaet Horten for at undersøge havneselskabet ADP, ejet af kommunen, og også betaler en advokat der hjælper ADP, via deres ejerskab af selskabet. Samtidig er borgmester Steen Wrist fortsat repræsenteret i både Fredericia Kommune som borgmester, medlem af byrådet der stiller opgaven og træffer beslutninger, samt havneselskabet der er i centrum af undersøgelsen, på en og samme tid. Christian Jørgensen fra Venstre har derimod ikke deltaget i byrådets eller administrationens behandling af den konkrete sag.

Venstres Kenny Bruun Olsen er stærkt fortørnet over det svar, som kommunen fik fra ADP’s bestyrelsesformand. Henvendelsen til ADP skete på baggrund af det samlede byråds beslutning, og derfor mener den forhenværende borgmester, at svaret er forbløffende.

– Jeg mener det er en meget alvorlig henvendelse han får. I brevet står der endda en tidsfrist, og det afviser han jo blankt ved at sige, man først skal holde et bestyrelsesmøde efter vores frist. Jeg mener ikke, man kan tillade sig at svare på den måde, når hovedaktionæren henvender sig. Vi kan jo indkalde til generalforsamling og få afsat den bestyrelse. Så man bør svare helt anderledes, siger Kenny Bruun Olsen.

Viceborgmester Susanne Eilersen fortæller hertil aften, at hun sammen med Peder Tind fra Venstre har sendt en mail til ADP’s bestyrelsesformand, hvor de har bedt om en forklaring på hans svar:

– Jeg blev oprigtig gal over at se hans svar til os. Jeg kan slet ikke forstå attituden, og den er ihvertfald ikke konstruktiv, siger Eilersen.

Hun fortæller, at Erik Østergaard har svaret på deres henvendelse, og at han i den forbindelse beklager at hans skrivelse er blevet misforstået.