Til efteråret kan fredericianerne og byens besøgende få stillet sulten og slukket tørsten med udsigt til Gl. Havn, Lillebælt og den første kanal i FredericiaC.
FredericiaC har indgået en aftale med Havnegrillen, som flytter fra bunden af Gl. Havn til en ny, attraktiv placering på sydsiden af kanalen og ud til promenaden langs østsiden af havnen.

Her vil Havnegrillen også blive en integreret del af det nye bymiljø ”C-byen”, som FredericiaC etablerer i den kommende måneds tid i samarbejde med lokale ildsjæle, iværksættere, foreninger m.v.

”Vi er rigtigt glade for, at Havnegrillen bliver en del af det nye bymiljø, som vi etablerer ved Gl. Havn her i forsommeren. Havnegrillen har mange gæster året rundt, som er med til at skabe et attraktivt og mangfoldigt by- og havneliv i området omkring Gl. Havn. Derfor har det været vigtigt for os, at finde en ny og endnu mere attraktiv placering til Havnegrillen i området”, siger Tim E. Andersen, projektdirektør i FredericiaC.

Tommy Michael Jensen, indehaver af Havnegrillen, glæder sig også over aftalen med FredericiaC.

”Jeg har stor tiltro til, at vores nye beliggenhed vil gøre et besøg hos Havnegrillen endnu mere attraktivt – både for vores eksisterende kunder og for de mange mennesker, som vil færdes i FredericiaC-området i de kommende år i kraft af den nye kanal, udviklingen af C-byen, krydstogtanløbene og de mange andre aktiviteter på havnen”.

Nem adgang over kanalen

Etableringen af klimasikringen omkring Gl. Havn, der forhindrer oversvømmelser af FredericiaC og bymidten i fremtiden, er netop nu i fuld gang på øst- og vestsiden af havnen. Til august går arbejdet i bunden af Gl. Havn i gang, hvilket er baggrunden for, at Havnegrillen flytter.

Når Havnegrillen slår dørene op for første gang på sin nye adresse, vil de første gæster både kunne ankomme i bil, på cykel og på gåben. Til september står både vej- og stibroen over kanalen klar, ligesom forbindelsesvejene fra Oldenborggade er etableret.