Af Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige, Byrådsmedlem, Fredericia og spidskandidat til Kommunalvalget og Region Syddanmark Gothersgade 20

Havmiljøet i Lillebælt er under et stort pres, der rammer både planter og dyr. Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Jeg har en plan. Midlerne til videre afdækning af en målrettet miljøindsats, har Nye Borgerlige fået vedtaget i Fredericias budget 2022.

Værst af alt er udbygningen af Marina City i Kolding, der står som årtiers største trussel mod miljøet og livet i havet.

Byrådet i Kolding vil sejle byens affald ud i Lillebælt og dumpe det, men hvorfor? Der findes alternativer! Det koster penge og det er politikernes probleme. Affaldet er så skadeligt for havet, at Byrådet i Kolding foreslår at det smides i havet om vinteren, hvor algevæksten er mindst. Affaldet er stærkt gødende. På land er der stramme restriktioner for gødskning, men dumpningen af 400.000 tons gødende affald i Lillebælt er stemt igennem af politikere der påstår, at de er miljø bevidste. Kære læser døm selv.

Vi er nødt til at handle imod denne åbenlyse uret. Jeg handler, og jeg garanterer, at jeg holder fast i den linje, jeg har lagt de sidste fire år.

Miljøpolitikken sejler og skjulte dagsordener og mangel på gennemsigtighed slører blikket.

En cirkulær genopretningsindsats er påkrævet. En indsats med opbygning af miljø og natur øer, kombineret med stenrev baseret på genbrugsmaterialer, er en af flere muligheder for på relativt kort sigt at bidrage til naturgenopretningen.

Fredericia står overfor en mulig udbygning af vores erhvervshavn, men jeg garanterer for, at jeg vil arbejde for, at det ikke bliver på bekostning af miljøet. Det opgravede bundmateriale bør deponeres. Lad os gøre som i Vejle, hvor et større fjordområde blev til et indelukke, afgrænset af spuns (metal vægge). Lad bygherren (Fredericia Havn) investere i en bæredygtig udvikling og sætte Fredericia på det grønne danmarkskort. Vi kan lave en fugleø – eller flere – i Bæltet, der som et lille reservat, bidrager til genopretning af naturen. Vi kan også inddæmme et område ud for vores Sundhedshus, svarende til 8-10 fodboldbaner og lave det til et nyt centrum for rekreativitet og fritid, hvor mange interesser kan forenes. Så kan vi invitere Kolding til at bidrage med økonomi og et sted at henlægge materialet fra Marina city.