Nyt badeanlæg hjælper svagtseende og blinde til en god badeoplevelse på Østerstrand.

På Østerstrand er der et særligt badeanlæg, som giver svagtseende og blinde mulighed for at få en god badeoplevelse under trygge rammer. Badeanlægget hedder Havfruefløjterne og bliver indviet på fredag kl. 11.00

”Det er et rigtig godt tiltag, som jeg er sikker på bliver til stor glæde for rigtig mange både synshandicappede og ikke synshandicappede badegæster på Østerstrand”, siger Niklas Andersen, formand for Handicaprådet.

Havfruefløjterne består af en række lange pæle af stål, som i og under vandet danner et sneglemønster. Mellem hver pæl er monteret et tov, der leder badegæsten rundt i vandet og tilbage til stranden igen. Udover at være velegnede til svagtseende og blinde, så er badeanlægget også velegnet til børnefamilier og strandgæster, der ønsker en anderledes oplevelse.

Fra badesnegl til havfruefløjter

Badeanlægget er placeret i den sydlige ende af Østerstrand, hvor der også er anlagt opholdsareal. Den lidt afsidesliggende placering på stranden er efter Dansk Blindesamfunds eget ønske, for placeringen er med til at dæmpe støjen fra de andre badegæster.

Badeanlægget hed førhen badesneglen, men nogle børnehavebørn syntes, at badesneglen lignede havfruefløjter. Det syntes folkene bag projektet var så herligt, at de ændrede navnet til Havfruefløjterne.

Fredericia Kommune har planlagt badeanlægget sammen med Dansk Blindesamfund, og både Trygfonden og Friluftsrådet har støttet projektet økonomisk.

Indvielse af Havfruefløjterne

På fredag den 21. juni kl. 11.00 bliver Havfruefløjterne officielt indviet, og der er arrangeret telt med borde og bænke til indvielsen, så en let sommerbyge er intet problem.

Teknik- og Miljøudvalgsformand Christian Bro holder tale og erklærer Havfruefløjterne for indviet. Alle er velkomne til indvielsen.

http://bit.ly/sofielindelecture
Se mere her