Handelsbanken i Danmark ønsker at styrke rådgivningstilbuddet til kunderne. Derfor samles og styrkes filialnetværket, og antallet af fysiske filialer reduceres. Det betyder blandt andet, at Handelsbanken lægger sine to filialer i Kolding og Fredericia sammen, og filialen i Fredericia vil lukke den 28. oktober.

”Vi har valgt at konsolidere vores filialnetværk, fordi vi tror, at vi kan levere et endnu stærkere tilbud til vores kernekunder ved at samle vores kompetencer,” forklarer Martin Lyager Jørgensen, direktør i Handelsbanken Kolding-Lillebælt og fortsætter. ”Et stærkt, samlet medarbejderteam i Kolding vil kunne give kunderne endnu bedre og mere specialiseret rådgivning, både på privat- og erhvervssiden. Desuden vil det give medarbejderne bedre udviklingsmuligheder og et stærkere fagligt miljø”.

Vi vil fortsat være tæt på vores kunder

Handelsbanken tog det første skridt til en sammenlægning af filialerne i Kolding og Fredericia i marts 2020 og reducerede åbningstiden i Fredericia til to dage ugentligt. Filialen i Fredericia ændrede samtidig navn til Lillebælt. Nu tager banken skridtet fuldt ud og vælger at lukke filialen i Fredericia den 28. oktober 2020.

”Verden har ændret sig på ganske kort tid. Vi har blandt andet været gennem en corona-krise, som har gjort, at vores kunder i Fredericia i højere grad er blevet vant til at benytte vores digitale muligheder. Desuden kan vi se, at efterspørgslen fra vores kunder i Fredericia efter en fysisk bankfilial er meget lille, og derfor er det sund fornuft at gentænke beslutningen om sammenlægningen af filialerne i Kolding og Fredericia. Selvom vi nu lukker filialen i Fredericia, så er vi der stadig for vores kunder – vi kommer gerne hjem til vores kunder, vi kan mødes i filialen i Kolding eller på vores digitale platforme,” fortæller Martin Lyager Jørgensen. Den nye filialstruktur afspejler den udvikling, der ses overalt i bankverdenen, hvor de daglige bankforretninger i højere grad foretages digitalt, mens kunderne primært besøger banken for at få individuel og mere specialiseret rådgivning. Bankdirektøren understreger, at banken fortsat vil være synlig og engageret lokalt i Fredericia:

”Som filial kommer vi til at dække et større geografisk område, men vi fortsætter med at engagere os lokalt – også i Fredericia. Vores decentrale model og princippet om at være tæt på kunden rykker vi ikke ved. I Handelsbanken har vi fortsat mandat til at træffe egne beslutninger lokalt. For kunderne giver det blandt andet handlekraft og gode kundeoplevelser, ” siger Martin Lyager Jørgensen.

Teamet glæder sig til at byde kunderne velkommen

Filialen i Fredericia har sidste åbningsdag den 28. oktober 2020, hvorefter filialen flytter til Kolding-filialen. Adressen er Adelgade 14, 6000 Kolding. Filialen holder åbent alle hverdage mellem kl. 10.00 til 16.00. Desuden er der mulighed for rådgivning efter aftale alle hverdage. 

”Vi glæder os rigtig meget til at byde kunderne fra Fredericia velkommen her i Kolding. En del af kunderne har vi jo allerede mødt. Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på vores team, og vi vil stræbe efter at skabe en smidig overgang for kunderne. Vi tror, at det vil være en fordel for mange, at vi er flere kræfter til at sikre en god kundeoplevelse og høj tilgængelighed, uanset om vi mødes på telefon, fysisk eller digitalt,” slutter Martin Lyager Jørgensen.        

Leave a Reply