Martin Jørgensen er tiltrådt som ny direktør iHandelsbanken Kolding-Lillebælt. Han skal stå i spidsen for et nyt filial set-up.

34-årige Martin Jørgensen er udpeget til at stå i spidsen for Handelsbankens filialer i Kolding og Fredericia. Martin overtager efter Carsten Johansen og Brian Sørensen, der begge har fået nye udfordringer i banken. Handelsbanken styrker samarbejdet mellem filialerne i Kolding og Fredericia, så filialstrukturen i højere grad matcher kundernes behov, som blandt andet vil bidrage til øget proaktivitet overfor såvel bestående som nye kunder.

Martin glæder sig meget til at starte i sit nye job og til,sammen med teamet, at tage aktivt del i rejsen med at udvikle filialerne, så kundernes behov kan imødekommes idag og i morgen – både lokalt og digitalt. ”Som en ansvarlig bank skal vi hele tiden revurdere, om vi kan drive vores forretning på en enklere måde og skabe øget, langsigtet værdi for kunderne, medarbejderne og lokalområdet” siger Martin og fortsætter, ”Jeg ser et stort potentiale i det nye set-up og ser frem til at hilse på kunder og samarbejdspartnere”.

Høj kundetilfredshed, ansvarlig rådgivning og lokalbeslutningskraft er hjørnesten i Handelsbanken-modellen. Her føler Martin føler sig godt hjemme. ”Jeg kan i høj grad identificere mig med bankens kultur og værdisæt. Handelsbanken er unik i kraft af bankens konstante fokus på kunderne. Med det styrkede samarbejde kan vi give kunderne et bedre værditilbud, tiltrække nye, gode kunder og styrke kundetilfredsheden. Vi kan skabe bedre arrangementer for kunderne, igangsætte nye initiativer og i højere grad være proaktive” slutter den nye direktør.

Martin har arbejdet i Handelsbanken siden 2014, hvor han har gennemført bankens interne lederuddannelse og senest været stedfortrædende direktør i Handelsbanken Horsens. Martin har boet i Trekantområdet hele sit liv og tilbringer fritiden med familien og løb.

Leave a Reply