I et samarbejde med Handelsbanken giver Fredericia AVISEN jer her et indblik i rentemarkedet, som det forventes at se ud her i årets første måneder. Analytiker, Rasmus Gudum-Sessingø, fra Handelsbanken Capital Markets hjælper os på vej.

“I Handelsbanken nye konjunkturprognose ”Ægte solopgang eller falsk daggry?” har vi opjusteret synet på den globale økonomiske vækst, særligt som følge af mere robuste tegn for USA end tidligere ventet. Det afspejler sig også i aktuelt lidt højere obligationsrenter, end hvad vi tidligere havde ventet”, fortæller han og fortsætter:

“På denne baggrund har vi løftet vores skøn for renterne en anelse på kort sigt, men vi har derudover fastholdt, at renterne derefter vil udvikle sig stort set sidelæns – men med en lille pil op – over det kommende års tid. Vores forventning afspejler således også, at vi ser et år, hvor der fortsat er mange risici til stede. Sammen med svag vækst vil det virke begrænsende for, hvor meget renterne kan stige. Og derudover er der en lille risiko for, at markederne har taget en del af glæden på forskud i kølvandet på de seneste aftagende risici”.

“De danske obligationsrenter ventes at følge en mere sidelæns udvikling over det kommende år, og mere interessant kan der komme lidt fokus på de korte danske renter i forbindelse med presset for en svagere DKK. Med de største risici såsom handelskrig og no-deal brexit sat i baggrunden, hælder vi således nu til, at det kan udmunde i en isoleret dansk renteforhøjelse på 0,1%-point inden for det kommende halve års tid”, forklarer Rasmus Gudum-Sessingø.

“Vi ser også en mulighed for, at det lange rentespænd til tilsvarende tyske statsobligationer kan komme under en smule øget pres udad, blandt andet hjulpet af en ventet relativt højere inflationsstigning herhjemme i år”, lyder det fortsat fra analytikeren.

En vis optimisme om de økonomiske udsigter i år

“Handelsbanken har netop offentliggjort sin første internationale konjunkturprognose i 2020, og overordnet er den præget af en vis løftet optimisme omkring de økonomiske udsigter. Således konstateres det, at den globale vækst har sat sig markant i løbet af 2019, men at vi nu ser forsigtige tegn på bedring i diverse økonomiske indikatorer”, forklarer han og fortsætter:

“Afmatningen har især været drevet af fremstillingssektoren, og det har varet ved helt til slutningen af 2019. Men de globale fremstillingsbarometre har stabiliseret sig og er steget lidt de seneste måneder, så de nu afspejler svag fremgang i aktiviteten for første gang siden april. Således foreslår de, at det værste kan være overstået for global industri”.

“Samlet set indtager vi dermed et lidt mere positivt syn på de globale vækstudsigter i år. Vi venter dog fortsat, at global vækst vil svækkes en smule yderligere i år, hvor især svagere ordrer og investeringer peger på afmatning, særligt i USA hvor tidligere finanspolitisk stimulans klinger af. Men støttende pengepolitik og et mere gunstigt geopolitisk bagtæppe ventes at stabiliserer udviklingen, så væksten allerede trækker lidt op igen i slutningen af året”, siger Rasmus Gudum-Sessingø.

Dansk vækst bremser op, men renteforhøjelse stadig i spil

“På trods af at Danmarks BNP sandsynligvis voksede over 2 procent i 2019, og dermed overgår de fleste europæiske lande vi typisk sammenligner os med, er det tydeligt, at Danmark ikke er immun mod afmatningen i den globale økonomi. Dansk økonomi fremstår imidlertid rimelig afbalanceret, og vores hovedscenarie ligger til en blød landing”, siger Analytiker ved Handelsbanken Capital Markets, Rasmus Gudum-Sessingø, og fortsætter:

“Så vi skønner, at den danske BNP-vækst vil falde til omkring 1,25 procent for 2020 og 2021. Vi mener, at risiciene hovedsageligt peger nedad, især som følge af forventningerne til udviklingen i udlandet. Med hensyn til inflationen venter vi en pæn stigning i år, hvoraf størstedelen af stigningen dog kan relateres til forhøjede tobaksafgifter fra april i år”.

“Siden den sidste omgang lempelser af pengepolitikken fra ECB i efteråret 2019 har den danske krone vedvarende handlet på den svage side af centralpariteten i forhold til euroen. Det har medført, at Nationalbanken har interveneret drypvist på valutamarkederne med salg af valuta i de sidste tre måneder af 2019. Vi forventer yderligere interventioner i de kommende måneder, og at disse kan vise sig lidt større end de hidtidige små bevægelser. Det indikerer, at den lavere indlånsrente i Nationalbanken relativt til ECB virker og mindsker appetitten på DKK”, lyder det videre.

“Forudsat at risikoappetitten på finansmarkederne ikke bliver udsat for nye tilbageslag, eventuelt i forbindelse med øgede geopolitiske spændinger, forventer vi på denne baggrund, at det kan føre til en enkeltstående isoleret dansk mindre renteforhøjelse på 0,1%-point inden for det kommende halvår. Men vi tror fortsat, at Nationalbanken vil agere forsigtigt og gennemgående tillade en DKK på den svage side af pariteten. Især i en situation, hvor global økonomi fortsat er inde i en svækkelsesfase, samtidig med at de toneangivende centralbanker fortsat overvejende skæver til muligheden for en lempeligere pengepolitik”, slutter Analytiker ved Handelsbanken Capital Markets, Rasmus Gudum-Sessingø.

https://www.ibc.dk/nyheder/infomoeder-paa-ibc/
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer