Der er et stort behov for oplysning om rettigheder blandt de yngste på arbejdsmarkedet. De unge ved ikke altid, hvad de har ret til. Derfor bruger Jobpatruljen sommeren på at komme i kontakt med så mange ungarbejdere som muligt.

I juli måned drager Jobpatruljen atter ud i det danske sommerland for at tjekke op på forholdene for de yngste på arbejdsmarkedet. Og der er stadig masser af behov for indsatsen.

Alt for få unge ved, hvad de har ret til, når de har et arbejde. Jobpatruljens undersøgelse fra 2018 viser, at 50,5 % ikke modtager løn under sygdom, selvom de har optjent retten til det.

– Det er selvfølgelig dybt kritisabelt, at man ikke modtager løn under sygdom, hvis man har ret til det, bare fordi man tilhører det yngste segment på arbejdspladsen. Når man som arbejdsgiver ansætter unge fritidsjobbere, har man også et ansvar for at tage dem i hånden og sørge for, at de bliver behandlet som alle andre og får en god start på arbejdslivet, siger næstformand i HK Danmark, Martin Rasmussen.

I 2019 kan Jobpatruljen fejre 40 års jubilæum, men arbejdet er langt fra slut. Som de seneste mange års resultater fra Jobpatruljen viser, er der stadig et stort behov for at oplyse de 13 til 17-årige om deres rettigheder.

– En del af forklaringen på de unges ringe forhold er måske, at de desværre ikke selv ved nok om, hvad de har ret til. Men når det er sagt, så ligger der også et enormt ansvar på arbejdsgivernes skuldre. De ved godt, at den yngste arbejdskraft er i gang med at stifte deres første bekendtskab med det danske arbejdsmarked. At man som arbejdsgiver har samvittighed til at udnytte det, begriber jeg simpelthen ikke. Det er ganske enkelt for dårligt, konstaterer Martin Rasmussen.

I sommeren 2018 snakkede Jobpatruljen med mere end 3000 unge fritidsjobbere og konkluderede, at hele 91,8 % af ungarbejderne på et eller andet tidspunkt oplevede brud på regler eller love i deres ansættelsesforhold.

Fakta om Jobpatruljen:

  • Jobpatruljen er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob, og den tjekker hver sommer løn- og arbejdsforhold.
  • Det er i år 40. gang, at Jobpatruljen kører rundt i Danmark.
  • Bag Jobpatruljen er fagforeningerne HK og 3F.
  • Sidste år besøgte Jobpatruljen ca. 10.000 virksomheder og talte med 3.015 unge fritidsjobbere.
  • I hele landet afdækkede Jobpatruljen i 2018, at 91,8 % af fritidsjobberne oplevede brud på regler eller love i deres ansættelse.
https://www.ibc.dk/eud-business/