Hærhjemmeværnskompagni Middelfart og Virksomhedshjemmeværnskompagni Syd har med indflytningen i den nye Hjemmeværnsgård på Stensgårdvej 2 i Middelfart fået et nyt og permanent fæste i Middelfart by.

Det fejres med en parade på Hjemmeværnsgården på Stensgårdvej 2 i Middelfart

Lørdag d. 2. marts 2019, kl. 12:00.

Alle er velkomne til at besøge arrangementet og overvære paraden, der efterfølges af Åbent Hus i tiden frem til klokken 14:30.

Kompagnierne opretter et Beredskabsområde for børn, med bål, sløringsmaling og små udfordringer, ligesom der oprettes og demonstreres en militær adgangs- og kontrolpost, en Kommandostation med kommunikationsudstyr, en informationsstand, samt et feltkøkken med smagsprøver på militære feltrationer.

Hærhjemmeværnskompagniet har de sidste mere end 40 år, og frem til i dag haft hjemsted i Ejby. Virksomhedshjemmeværnskompagniet har hidtil haft hjemsted i Odense. Behovet for faciliteter til uddannelse og træning har sammen med enhedernes størrelse gjort, at vi er vokset ud af vores hidtidige faciliteter, udtaler Kontaktofficer Karsten Byrgesen.

Hjemmeværnet er en markant og synlig størrelse, der er til stede overalt, hvor civilsamfundet er truet, hvad enten det drejer sig om naturens kræfter med storm og oversvømmelser, eller uheld, katastrofer og brande. Hjemmeværnet bidrager bl.a. med støtte til bevogtning og afspærring, hvor det er nødvendigt for at sikre værdier og installationer og efter omstændighederne, at begrænse skaders omfang.

Hjemmeværnet er solidt forankret i samfundet, hvor medlemmerne spænder vidt fra helt unge mennesker til seniorer, hvor alle fagretninger og niveauer er repræsenteret. Hjemmeværnets frivillige er opdelt i Hjemmeværnets Aktive Styrke, som består af ca. 16.000 medlemmer, og Hjemmeværnets Reserve på ca. 32.000 medlemmer.

Detailprogram

Kl. 11:50   Enhederne opstilles og formeres.

Kl. 12:00   Kompagniets fane og fanekommando ankommer (marcheret fra Ejby).

                   Tale ved kompagnicheferne Ulla Staugaard Christensen og Carsten Bernt og inviterede honoratiores.

Kl. 12:30   Beredskabsområde for børn, med bål, sløringsmaling og små udfordringer.

                   Demonstration af en militær adgangs- og kontrolpost.

                   Fremvisning af en Kommandostation med kommunikationsudstyr.

                   Informationsstand. Hvordan du kan blive medlem af Hjemmeværnet.

                   Feltkøkken med smagsprøver på militære feltrationer.

Kl. 14:30   Afslutning.

Spørgsmål mv. kan rettes til Kontaktofficer Karsten Byrgesen på telefon 50693436 / kbyrgesen@hotmail.com