Fredag morgen afholdt Fredericia Håndværkerforening i samarbejde med Erritsø Fællesskole, afdeling Højmosen, et event, hvor forskellige håndværkerfirmaer kom forbi skolen og fortalte to 5. klasser om deres respektive håndværkerfag.

Igennem flere år har Fredericia Håndværkerforening haft samarbejdet oppe at køre, og i år var det Sten Jensen, fra Strøm Hansen, Allan Thomsen, fra malermester Allan Thomsen, samt Hans Jørgen Ebbesen, fra CJ Anlæg, der lagde vejen forbi Erritsø Fællesskole, afdeling Højmosen.

Hans Jørgen Ebbesen var første mand til at tale foran eleverne, der lyttede spændt til, hvad han havde at fortælle. Hans Jørgensen fortalte blandt andet, at det er CJ Anlæg, der er i gang med det omfattende halbyggeri, hvilket eleverne efterfølgende spurgte ind til.

Efter en pause på ti minutter tog Sten Jensen fra Strøm Hansen ordet, mens malermester Allan Thomsen sluttede eventet af med at komme ind på malerbranchen.

Besøget gav overvejelser til elever

Fredericia AVISEN snakkede i forbindelse med besøget med eleverne Malou, Nikoline og Freya, der blev spurgt om, hvordan det var at få besøg af de forskellige håndværkerfirmaer.

“Det er sjovt og spændende, fordi det er anerledes. Det er ikke så tit, at vi får folk ind at fortælle noget på den måde, som de gjorde, og derfor er det fedt at høre, hvad de siger,” siger Malou.

“Det er spændende at høre om håndværkerfaget, fordi det måske er noget viden, vi kan komme til at bruge,” fortæller Nikoline, som bakkes op af Freya, der også synes, at det var fedt at høre om.”

Besøget af håndværkerne gav også de tre elever tanker om, hvad de kunne tænke at uddanne sig til.

“Jeg kunne muligvis godt tænke mig at blive maler, når jeg bliver stor,”  fortæller Malou.

“Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil være, men det lyder meget spændende”, forklarer Nikoline.

“Jeg ved det heller ikke helt, men det lyder spændende,” udtaler Freya.

Håndværkerne vil åbne døren for eleverne

Fælles for CJ Anlæg, Malermester Allan Thomsen og Strøm Hansen var, at de ville åbne dørene til 5. klasseseleverne med besøget på Erritsø Fællesskole, afd. Højmosen.

“Det er faktisk ret sjovt at komme herud. Deres spørgelyst er utrolig højt. Jeg vil gerne have, at de kigger håndværkervejen, når de på et tidspunkt skal vælge, hvad de vil. Eleverne skal se, om håndværkerbranchen er noget de kan tænke sig, og den mulighed giver vi dem,” fortæller Hans Jørgen Ebbesen til Fredericia AVISEN.

“Jeg synes, at det er spændende. Jeg var også med sidste år, og synes også det er fedt at være her i år. Jeg håber jo, at de ikke allesammen søger på Gymnasiet, når de skal vælge og kigger håndværkervejen,” forklarer Allan Thomsen inden Sten Jensen runder af:

“Jeg elsker børn, så det er dejligt at komme her. Jeg har tidligere haft noget at gøre med KFUM Boldklub, hvor jeg også havde med børn i den alder at gøre, så det er sjovt at komme her. Hvis det kan tilføre noget viden til de unge mennesker, så stiller jeg gerne op til sådan noget her. Nu er børnenes mor her heller ikke, og det er jo som regel mødrene, der vil have børnene på Gymnasiet, så det udnytter jeg selvfølgelig lidt til at påvirke børnene til at overveje håndværkerbranchen,” lyder ordene fra Sten Jensen.