Danske Digitale Medier kunne torsdag bringe en artikel om, at 9 ud af 13 unge på et hold elektrikere ikke kunne finde en læreplads, til trods for en aftale mellem parterne og Fredericia Kommune. Formand for Fredericia Håndværkerforening, Michael Kristensen, ærgrer sig – og opfordrer til, at de unge kommer ud til mestrene og banker på.

Der er mangel på faglært arbejdskraft. Det er en sætning vi hører meget – og med god grund. Prognoserne viser, at Danmark i 2030 mangler op imod 99.000 faglærte i forskellige brancher. Fredericia Kommune, Business Fredericia og arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en aftale, der skal sikre lærepladser til alle unge i Fredericia, der måtte ønske at gå erhvervsuddannelsesvejen. Derfor ærgrer det Michael Kristensen, formand for Fredericia Håndværkerforening, at der nu er unge uden en læreplads.

– Vi mangler unge der går erhvervsuddannelsesvejen. Det står ganske klart. Derfor ærgrer det mig, at jeg kan læse om unge fra Fredericia, der ikke har haft held med at finde en læreplads, siger Michael Kristensen.

Børne- og Undervisningsministeriet, hvor erhvervsuddannelserne hører under, driver en hjemmeside der hedder læreplads.dk, hvor virksomheder og lærlinge kan finde hinanden. På den side fremgår det, at man skal køre en rum tid for at finde en læreplads, hvis man er ung spirende elektriker i Fredericia.

– Jeg tror desværre ikke, at virksomheder bruger hjemmesiden i tilstrækkelig grad. Det er et rigtig godt værktøj, der er lavet, men jeg tror, at mange virksomheder har været vant til, at de unge kommer og banker på døren i stedet, siger Michael Kristensen og fortsætter:

– Så jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til, at man møder fysisk op ude ved mestrene og tager en god og åben snak med dem. Det er min klare opfattelse, at det virker. Jeg har også talt med nogle af de lokale mestre, der fortæller, at de meget gerne tager lærlinge.  

Lærepladsgarantien er stadig rigtig god

Det fremgår af trepartsaftalen fra november 2020, at det er erhvervsskolernes ansvar, at deres elever finder en læreplads eller bliver tilbudt et skoleoplæringsforløb. Af aftalen fremgår det, at erhvervsskolerne fremover skal formidle konkrete lærepladser til elever, der ikke kan finde en læreplads selv. Det skal mindske det ansvar, der er i dag ligger hos den enkelte elev.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at trepartsaftalen bygger videre på det danske vekseluddannelsessystem, hvor lønnede lærlingeforløb i en virksomhed er centralt. Denne trepartsaftale videreudvikler den danske lærepladsmodel med elementer, der sikrer, at erhvervsskolerne og de faglige udvalg får et større ansvar for, at eleverne får en læreplads.

Der er et stort uudnyttet potentiale for at oprette flere lærepladser, da mange virksomheder fortsat ikke har lærlinge, eller relativt set har få lærlinge, i forhold til deres potentiale. Mange arbejdsgivere påtager sig et stort uddannelsesansvar, mens andre ikke gør. Arbejdsgiverne skal fortsat have et stort medansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft, og dermed for at oprette tilstrækkeligt med lærepladser. Aftalens elementer understøtter målsætningen fra trepartsaftalen fra august 2016 om, at der frem mod 2025 skal ske en stigning i antallet af lærepladser, så der indgås 8.000-10.000 flere aftaler i 2025 i forhold til i 2016.

I Fredericia Kommune har man indgået en aftale med EUC Lillebælt og de lokale virksomheder og fagforeninger om, at stille en lærepladsgaranti til kommunens unge.

Det er en aftale som virksomhederne i høj grad ønsker at leve op til, derfor må de kigge på denne situation hurtigst muligt efter industriferien – for Michael Kristensen ønsker på ingen måde, at nogen unge vælger erhvervsuddannelser fra, fordi de ikke kan finde en læreplads.

– Jeg forstår godt, at Inger Nielsen er bekymret. Vi vil selvfølgelig straks efter ferien prøve både at tjekke med EUC Lillebælt og de lokale mestre, fortæller Michael Kristensen.

Tidligere har en intens indsats virket, forklarer han. Det endte med, at få de lokale tømrerlærlinge ud til lokale virksomheder.

– Vi har tidligere haft et tæt samarbejde med EUC Lillebælt, hvor alle de unge, der ikke havde fundet en læreplads, lavede et CV med foto, som vi så sendte til de lokale mestre. Det var en stor fornøjelse for os, for det gav en god effekt, fortæller Michael Kristensen og fortsætter:

– Når en mester, fra eksempelvis Taulov, får et CV fra en ung gut i lokalområdet, der ikke har en læreplads, så gør det bare en forskel. Vi er gode til at tage hånd om de unge, og vi vil gerne hjælpe hvor vi kan – for det hjælper i sidste ende også os selv.

Aftalen med Fredericia Kommune er den helt rigtige vej, fortæller Michael Kristensen.

– Det er en rigtig god aftale – og vi skal blive bedre til at koordinere det sammen. Det er en rigtig aftale. Det er en god aftale. Vi har alle et ansvar om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse, bredt forstået, lyder det fra Michael Kristensen, formand for Fredericia Håndværkerforening.

Garantien omfatter de muligheder for læreplads, som er hos virksomheder, der er godkendte som lærepladssteder i Fredericia Kommune. For at blive omfattet af garantien skal eleverne leve op til de forventninger, som virksomhederne har og til de optagelses- og gennemførelseskrav, der er på erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesvejledere fra UU Fredericia vil formidle kontakten på de motiverede elever til Business Fredericia, som efterfølgende finder relevante virksomheder, der vil realisere lærepladsgarantien. En naturlig vej ind i garantien vil være elever, der efter deres erhvervspraktik i grundskolen og 10. klasse, udtrykker en øget interesse for at starte på en erhvervsuddannelse.