Moderniseringen af den næsten 60 år gamle gymnastiksal på Fjelsted Harndrup Skole er udvalgt til at indgå i Danmarks Idrætsforbunds, Dansk Skoleidræt og Lokale- og Anlægsfondens fællesprojekt ”Gamle gymnastiksale – nye muligheder”.

De klassiske gymnastiksale fra 60’erne og 70’erne findes overalt i landet, og mange kan nok genkalde sig duftene, lyset og måske endda synet af deres gymnastiklærer, når de tænker tilbage på deres gymnastiksal med ribber langs væggene og tove, der hænger ned fra loftet.

Middelfart Kommune har i 2020 været et af 10 eksempelprojekter i ”Gamle gymnastiksale, nye muligheder” med gymnastiksalen på Fjelsted Harndrup Skole, der står over for en større renovering i 2022-2023.

I efteråret 2020 har der været afholdt en række workshops, hvor en lang række aktører lige fra lokalpolitikere, kommunale ledere og medarbejdere, og repræsentanter fra det lokale foreningsliv har deltaget i projektet og bidraget til et oplæg med vision og skitser til en nytænkning af gymnastiksalen.

Der skal nu skal tegnes og udvikles videre på de indledende skitsetegninger for projekterne, så de bliver yderligere kvalificeret og kvalitetssikret mod et færdigt skitseprojekt og byggeprogram, der vurderes af kampagneparterne. Hvis parterne i projektet efter den sidste kvalificerings- og udviklingsfase vurderer, at projektet er nytænkende ift. mangfoldig brug og funktioner samt har høj arkitektonisk kvalitet, så vil Lokale- og Anlægsfonden bevillige en støtte på en 1/3 del af den samlede anlægssum ift. renoveringen af gymnastiksalen.

Vision for projektet
Projektet har et ønske om at gøre gymnastiksalen fra 1962 mere tidssvarende med rum til en bred vifte af undervisningsmuligheder, flere aktivitetsmuligheder og sociale og kulturelle møder.

Helt konkret er visionen at skabe et attraktivt og tilgængeligt aktivitetsmiljø i og omkring den gamle gymnastiksal, som kan:
fremme bevægelsesmuligheder og bevægelsesglæde over en bred kam i både undervisning, pauser og fritidssammenhænge
fremme mulighederne for bevægelse som en integreret og læringsfremmende del af undervisningen i alle fag
styrke fællesskabsfølelsen og relationsdannelsen på kryds og tværs mellem eksisterende såvel som nye brugergrupper

Borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen:
Vi skal løbende udvikle vores lokalsamfund og skabe attraktive og stærke fællesskaber i hele kommunen. Med den nye gymnastiksal på Fjelsted Harndrup Skole skaber vi netop et samlingssted, som både bidrager til undervisningen og det lokale fritidsliv – til inspiration både her i kommunen og resten af landet.

Formand for Skoleudvalget, Jens Backer Mogensen:
Idræt er de seneste år blevet opprioriteret som fag, og har fået en højere faglighed. Dermed er der også behov for tidssvarende rammer, som kan bruges til kombinere viden om sundhed og kroppen og skabe indbydende faciliteter til leg, læring og eksperimenter. Med projektet her skaber vi en ramme, som understøtter begge elementer.

Formand for Børn, Kultur- og Fritidsudvalget, Lars Vigsø:
Projektet passer rigtigt godt ind i visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”. Her er ”Skolen i bevægelse” en af hjørnestenene med fokus på fysisk og mental bevægelse og åbenhed gennem partnerskaber med lokale aktører og foreninger. Med et stærkt tilbud til elever og lokalsamfund er vi samtidig med til at gøre Middelfart Kommunes skoler attraktive og til et samlingssted i lokalsamfundene.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer