Forside Fredericia Gymnasierektor næstformand i bestyrelsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Gymnasierektor næstformand i bestyrelsen for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

DEL
Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia Avisen.

1.august var UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole en realitet. De videregående uddannelser, som før blev udbudt af Erhvervsakademiet Lillebælt og University College Lillebælt på Fyn og i Trekantområdet, er nu at finde under samme paraply – og flere af dem i Fredericia. Rektor for Fredericia Gymnasium, Poul Erik Madsen, indtager posten som næstformand i den ny bestyrelse

Poul Erik Madsen stod indtil fusionen i spidsen for University College Lillebælts bestyrelse og har været en af hovedaktørerne i at realisere den aktuelle fusion med Erhvervsakademiet Lillebælt.

Ved konstitueringen af bestyrelsen for den ny institution blev den hidtidige formand for erhvervsakademiet, direktør Peter Zinck, valgt til formand.

Bestyrelsens sammensætning med to borgmestre, repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner i øvrigt, erhvervsfremmeaktører samt faglige organisationer afspejler institutionens stærke regionale forankring – en tæt tilknytning til den region og det arbejdsmarked, som den skal levere kvalificeret arbejdskraft til.

Flere videregående uddannelser i Fredericia

Med sammenlægningen vil uddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog fremover være at finde sammen med uddannelser til fx datamatiker og finansøkonom – et par eksempler på bredden i de over 40 forskellige videregående uddannelser på den ny uddannelsesinstitution.

Særligt Fredericia mærker allerede fra efterårets studiestart mere til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole når et helt nyt hold automationsteknologer får mulighed for at tage dele af den 2-årige uddannelse på Fredericia Maskinmesterskole. Det er den store efterspørgsel efter uddannet arbejdskraft inden for robotteknologi og automatisering af produktionsapparat og arbejdsgange i det regionale erhvervsliv, som er årsag til den nye satsning.

Samme sted vil et hold traineelærerstuderende også få deres gang, når de som lærerstuderende ved Læreruddannelsen i Jelling, en del af tiden skal arbejde som lærere ved folkeskolerne i Fredericia Kommune.

Begge uddannelsestilbud foregår på en såkaldt uddannelsesstation, der har fået til huse på maskinmesterskolen.

Fakta om fusionen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en stærk regional uddannelsesinstitution med uddannelser i Odense, Svendborg, Vejle, Fredericia og Jelling. Der er mere end 10.000 fuldtidsstuderende fordelt på 41 uddannelser, ca. 1.000 medarbejdere, og institutionen har en årlig omsætning på omkring 800 millioner kroner.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder kurser og efter- og videreuddannelser inden for en lang række brancher og fagområder, ligesom organisationsudvikling og praksisforskning er betydningsfulde forretningsområder, som udføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder.

Målt på optag af studerende er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmarks syvendestørste videregående uddannelsesinstitution.

DEL