Niels Martin Vinds ansigt præger atter lygtepælene i Fredericia. For år tilbage satsede han på Folketinget, men intern uro fik ham til at tage en pause. Fløjkrigene er lagt væk og fokus er på politik: Netop derfor er Niels Martin Vind klar igen.

– Jeg går til valg på at lave noget om. Jeg gør det hverken for pengenes skyld eller fordi jeg mangler noget at lave. Det er fordi jeg synes der er noget der skal ændres, lyder det fra Niels Martin Vind, da han bliver spurgt til hvorfor han har valgt at indtræde på den politiske scene igen.

– Jeg har en masse fortid og alt muligt jeg kunne fortælle, men jeg vil hellere tale politik. Journalisterne må gerne gå til den. Det skal ikke være blødsødent, vi skal have en kulturændring hvor politikerne også bliver holdt op på de ting de siger, fortsætter Niels Martin Vind.

– Jeg trak mig tidligere på grund af fløjkrige, det skal ikke være nogen hemmelighed. Men når jeg er tilbage nu, så er det fordi vi er mere samlede. Selvom jeg er mere kritisk end de fire der sidder der, så er vi helt enige om vores retning, forklarer Niels Martin Vind.

Ingen af de 21 siddende byrådsmedlemmer kan sige sig fri fra ansvaret

– Min aftale med Venstre er, at jeg skal stå på mål for mine egne holdninger – og ikke kun købe ind på det de fire nuværende byrådsmedlemmer står for. Jeg ser lidt mig selv som 1. udfordrer mod de 21 nuværende byrådsmedlemmer. Cecilie Roed siger hun er vagthund, men hun har ladet sig spise af med kødben. Venstre har også været for ukritiske, det må vi bare erkende, siger Niels Martin Vind.

Han er en mand med stålfaste holdninger, han ønsker et opgør med den politiske kultur der har hersket i Fredericia Byråd. Han ønsker at se større forskelle mellem partierne. Det skal ikke forstås som et ønske om mindre samarbejde, fortæller Niels Martin Vind.

– Det brede samarbejde er vigtigt, men samtidig skal man turde være kritisk. Det behøver ikke være en modsætning. Det er ærgerligt, at flere stiller det op sådan. , siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– Men jeg har mine stærke mærkesager, hvor ønsket er en ny politisk kultur. Jeg tror på, at der er grundlæggende ting der skal laves om.

Niels Martin Vind vil smashe sig i byrådet.

Tilliden har lidt et knæk

Niels Martin Vind ønsker at genoprette tilliden til politikerne. Han mener, at den har lidt et gevaldigt knæk – og hvis den skal genoprettes, så kræver det politikere der tør gå forrest og være det gode eksempel.

– Jeg tror det er vigtigt at man ikke er leder eller har sin ægtefælle ansat i ledelsen af kommunen eller selskaber ejet af kommunen. Det medfører en usund politisk kultur. Det tror jeg er vigtigt. Noget andet jeg tror vil være rigtig godt, det er hvis man fjerner eller formindsker de honorarer man får i bestyrelsesposter og bruge de midler på den generelle løn til byrådspolitikerne. Så vælger man udvalg med interesse og ikke på grund af penge. Til sidst, så skal byrådspolitikerne følge bedre med i de områder der hører med til deres udvalg. Vi bruger alt for mange penge på eksterne undersøgelser, siger Niels Martin Vind og fortsætter:

– De tre ting er vigtige, hvis der skal komme tillid igen. For den tillid har lidt et stort knæk. De her tre ting skal ændres – det gælder alle partier. Det største ansvar er ved Socialdemokratiet, men alle bærer et ansvar. Det er vigtigt at det ikke er penge eller kasketforvirring der styrer.

– Det er et problem at politikere sidder i ledelseslaget i kommunen og er i byrådet. Derfor synes jeg også det er et problem med Ole Steen, John Nyborg og Lars Ejby. Ikke fordi de ikke dygtige, men jeg synes de skulle have været i en anden kommune. Det ville jeg også synes hvis det var mine egne. Det er vigtigt at understrege, at man sagtens kan være offentligt ansat, men det er uheldigt når man sidder i ledelseslaget, lyder det fra Niels Martin Vind.

Behov for at melde klart ud

Niels Martin Vind ønsker, som nævnt, det brede samarbejde. Men der skal være plads til at udtrykke forskelle, mener han.

– Jeg ved godt, at vi skal lave kompromiser. Jeg ved godt at jeg skal være mere pragmatisk. Men jeg har lovet mig selv, at jeg skal fortsætte med at være idealist. Selvom man indgår i et kompromis, så må man også fortælle klart hvad man fik og hvad man ville have haft med. Jeg vil gerne det brede samarbejde – men jeg synes også det er vigtigt at borgerne kan se forskel på partierne, hvis de skal være interesserede. Hvis det hele bliver konsensus, hvorfor skulle man så stemme?, lyder det spørgende fra Niels Martin Vind.

– Jeg synes det er vigtigt at man kan se forskelle – men vi skal holde fast i at kunne lave aftalerne bredt. Politikerne må gerne fortælle om hvor der er enighed og hvor der er forskelle. Man må gerne fortælle, at man ikke nåede i mål med alle ens ønsker. Det vi har set i flere år med total konsensus, det vil jeg gøre op med. Borgerne skal have chancen for at se forskellene på partierne, fortsætter han.

”Jeg håber ikke Socialdemokratiet går i granatchok igen”

Det brede samarbejde vil han gerne fortsætte – og meget gerne med en bred konstituering. Sidste gang Venstre vandt borgmesterkæden blev det en snæver konstituering. Det ærgrer Niels Martin Vind.

– Når der sidder 21 valgte, så er det synd ikke at få alle 21 i arbejde. Jeg håber på det brede samarbejde. Men jeg håber også at de andre er klar på det samme, når vi har magten. Jeg synes ikke kant og et bredt samarbejde er en modsætning, så Socialdemokratiet må gerne vise kant når de kommer i opposition, siger han.

– Det var ærgerligt at Socialdemokratiet gik i granatchok sidste gang. Det håber jeg ikke de gør denne gang. Jeg håber de uanset lader deres mandater arbejde. De skal ikke bare stille sig over i et hjørne som sidst, lyder det afslutningsvist fra Niels Martin Vind.