Han beskriver sig selv som en ganske almindelig person, som brænder for politik. Det gjorde han allerede for fire år siden, da hans forældre meldte ham i en politisk forening.

Det blev hans ungdomsaktivitet, og interessen for området er med tiden kun blevet større. Derfor blev han glad for tilbuddet i februar om at stille op til det kommende kommunalvalg.

Politikken blev i starten brugt til at danne sig sociale relationer og blive mere moden som person, og i den forlængelse blev han mere bevidst om, at han interesserede sig for at diskutere og kæmpe for samfundsmæssige problemstillinger.

Han skiller sig ud fra den vante ungdom, der primært vælger en fysisk aktivitet som hobby, og han har i de seneste år tilegnet sig kompetencer inden for kommunikation, retorik og politik, som er områder, der nedprioriteres som teenager.

Han ærgrer sig over, at mange unge mennesker ikke gider politik og ser det som et forældet og aldrende felt, der er for abstrakt at forstå. Ifølge ham er det ikke et trend at interessere sig for politik. Det er nærmere et trend at være en iværksætter eller erhvervsstartende, og derfor mener han, at der er skabt et tabu omkring at være politisk intersseret som ung person.

– Vi har en god velfærdsstat, men der er altid plads til forbedringer. Vi skal sørge for, at der er bæredygtighed i klimaet, samt at vi også husker den sociale bæredygtighed. Vi skal hjælpe de svageste i samfundet, og derfor skal vi sørge for, at der er råd til hjælpe udsatte og psykiske syge mennesker, siger Gustav Egeberg.

Han ser eksempelvis mange unge mennesker, der døjer med psykiske problemer i form af depression og angst. Nogle af dem får ikke tilstrækkelig hjælp, og der er også segmenter, som har oplevet de psykiske lidelser som konsekvens af corona-pandemien.

Han foreslår derfor, at der skal være gratis psykologhjælp til alle under 25 år.

– Mange unge har været lukket inde, og der har været mangel på social kontakt. Således er der bestemte unge personer, som har mistet sociale aspekter i deres hverdag, uddyber han.

Derudover mener han også, at der skal være et fokus på unge mennesker på uddannelserne. Derfor går han til valg på at hjælpe den gruppe af ungdommen, som døjer med faglige udfordringer.

Han mener, at der er elever, som er faldet ud af skolesystemet, da de har problemer med at læse eller at regne. Disse personer vil få det svært på ungdomsuddannelserne, og det vil den 17-årig gymnasieelev arbejde for, at det ikke sker i fremtiden.

– Der er stadig huller i velfærdssamfundet, som simpelthen bare skal lukkes. Der skal være nogle ændringer, og her mener jeg, at ungdommen skal inddrages langt mere. Jeg er overordnet set tilfreds med vores velfærdsmodel, men man skal ikke stille sig tilfreds. Det handler om, at løsningerne forholder sig til den tid, man er i, udtrykker Gustav.

Han har oplevet positivt respons på, at han stiller op. Det giver ham blod på tanden til at fortsætte, og selv gymnasiekammeraterne, der normalt går op i tøj og mode og har et distanceret forhold til politik, har været gode til at rose ham for hans politiske engagement.

Derudover føler han sig rustet nok til at være i et miljø, som til tider kan være hårdt og personligt. Han vil dog fokusere på den politiske substans og lade den være omdrejningspunktet for hans ideologiske tilgang.

Det er ikke ensbetydende med, at man ikke laver fejl, for det er han forberedt på, men det ser han som en del af processen.

– Man skal acceptere uenigheder, og derfor skal man være åben. Den oplevelse er vigtig at have, for man kan ikke undgå at lave fejl. Der skal man bare lægge sig fladt ned og sige undskyld, siger han.

Han vil gerne være en repræsentant for ungdommen, og dermed er en konstant kontakt med den befolkningsgruppe essentiel for ham. Grunden til, at han har et klart fokus på ungdommen, er hans kendskab til det segment. Samtidig mener han, at pointerne skærer bedst igennem, når man er konkret og fokuseret på en given mærkesag.

Han har været medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i tre-fire år, og derfra har han dannet sit politiske grundlag. Derudover glæder han sig til at stille op i en kommune, som nærmest kan betegnes som en socialdemokratisk by.

Der er nemlig et stort flertal af partiet i byrådet, og han håber derfor på at kunne bidrage til den positive udvikling, som kommunen i øjeblikket oplever. Væskten stiger, der er en lav arbejdsløshed og tryg kommune, og det føler han, at han kan bidrage med.

Han mener nemlig, at han kommer med en frisk og uset energi til byrådet:

– Jeg kommer med en ungdommelig energi og en direkte repræsentation for ungdommen. Dem i byrådet har ikke samme forbindelse til skoler og elever, som jeg har. Jeg har en bedre appel og forståelse for ungdommen, og det mangler der i byrådet, slutter han af med.