Effekten af sprog- og læseindsatser ud over normal undervisning er ofte lille, men der er undtagelser. Særligt undervisning i små grupper har god effekt på børns sprogfærdigheder og læseforståelse. Det viser en forskningsoversigt fra det internationale Campbell-samarbejde.

Indsatser for at højne skoleelevers sprogfærdigheder og læseforståelse har ofte kun begrænsede, positive effekter. Dog er undervisning i små grupper en metode, der er særligt effektiv. Det viser en forskningsoversigt udarbejdet af norske forskere som en del af det internationale Campbell-samarbejde. Forskningsoversigten samler 43 undersøgelser, der hver evaluerer effekterne af indsatser, der har til formål at støtte både sprogfærdigheder og læseforståelse blandt børn i skolealderen til og med 8. klasse. Undersøgelserne er foretaget mellem 1992 og 2017 i USA, Irland, Mexico, Norge og Storbritannien.

”Indsatserne har i gennemsnit små, positive effekter på børnenes sprogfærdigheder og ingen mærkbar effekt på deres læseforståelse. Det gælder både, når børnenes færdigheder testes kort, efter en indsats er afsluttet og op til knap et år efter,” siger forsker i VIVE Jens Dietrichson, der arbejder med kvalitet i skoler og dagsinstitutioner.

Han understreger dog, at indsatser med små effekter også kan være vigtige. For eksempel kan mindre omkostningsfulde indsatser have relativt god effekt og derfor have sin berettigelse.

Små grupper har stor effekt

Forskningsoversigten viser, at indsatser, hvor børnene undervises i grupper med færre end 10 børn, har større positive effekter end andre indsatser. Dette overrasker ikke Jens Dietrichson:

”Oversigtens resultater stemmer overens med tidligere forskning i indsatser rettet mod andre undervisningsområder,” fortæller han og uddyber: ”For eksempel har undervisning i mindre grupper også god effekt på fag som matematik og engelsk.”

Bedre indsatser kræver ny viden

Både inden for sprogfærdigheder og læseforståelse kræver det ny viden at udarbejde bedre undervisningsindsatser.

”Vi har brug for flere undersøgelser af, hvad der har effekt på skolebørns sprogtilegnelse – herunder sprogfærdigheder og læseforståelse. Det gælder både herhjemme og internationalt. Den viden, vi kan få fra sådanne undersøgelser, er et godt udgangspunkt for at udvikle nye og mere effektfulde indsatser,” siger Jens Dietrichson.

God inspiration i amerikanske studier

32 ud af 43 af undersøgelserne i forskningsoversigten er amerikanske. Men til trods for store forskellige mellem det danske og de amerikanske skolesystemer er der inspiration at hente i dem, mener Jens Dietrichson:

”Der er efter min mening ikke noget, der peger på, at de amerikanske indsatser ikke ville kunne implementeres i det danske skolesystem med nogenlunde samme effekt,” vurderer han og uddyber: ”Det gælder særligt de indsatser, hvor der undervises i små grupper. Sådanne indsatser kender vi allerede herhjemme, og det giver derfor god mening at hente yderligere inspiration i de amerikanske indsatser, der viser god effekt.”

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer