Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Claus Thomsen, retter kraftig kritik mod Bente Stenfalk og Fredericia Avisen i et genmæle til artiklen “Stig Gerdes-sagen: Aarhus Universitetshospital truer med fængsel!.”

Bente Stenfalk har valgt at knytte en kommentar til indlægget fra Claus Thomsen:

”Groft angreb på overlæge”…   Det er jo intet at regne imod, hvad den samme overlæge har gjort ved Karina Hansen, som ikke ønskede hans tvangs-behandling, som der ikke engang var eller er evidens for virker. Og hvad er der kommet ud af den ’behandling’? Karina Hansen er nu afhængig af antipsykotisk medicin, som hun ikke ønsker, og som hun ikke har en læge til at hjælpe sig med at komme ud af, som hun nu ikke har en læge til at udskrive til hende. Det er et angreb på en uskyldig patient og på dennes personlige integritet og retssikkerhed. Og Folketingspolitikerne burde kulegrave sagen.

”Bente Stenfalk beskriver et drama”…  Datoerne, hvad angår Karina Hansens indlæggelse og oprettelsen af det såkaldte, men tomme, ME-VidensCenter taler sit eget sprog. Det jeg beskriver ER sket. Fakta taler. Jeg kan ikke få nogen som helst data ud af dette såkaldte ME-VidensCenter. Når jeg beder om aktindsigt i, hvad de har forsket sig frem til, så får jeg at vide, at de ikke ligger inde med noget, de kan dele med offentligheden. Efter 4 år har de ikke en rapport, nogen resultater, noget udgivet materiale. Hvordan kan det lade sig gøre?

”Bente Stenfalk hænger en navngiven overlæge ud”… Manden må vel står til regnskab for sine handlinger. Hvis han er så dygtig, som det påstås, så burde Karina Hansen vel have været rask nu efter 3 år og 8 mdr i hans psykiatriske behandling, men i stedet havde man påtænkt at flytte Karina Hansen til endnu et bosted, denne gang (og endnu en gang) til et sted langt væk fra hendes hjem, hvor der bl.a. bor narkomaner og alkoholikere, hvor man ”kunne HÅNDTERE nogen, som var kommet dertil, hvor Karina Hansen nu var kommet” citat af en ansat ved fra Holstebro Kommune. Man havde altså påtænkt endnu engang at fjerne Karina Hansen fra hendes familie og anbringe hende på et bosted. Man må spørge sig selv, HVORFOR?

”Bente Stenfalk og Fredericia Avisen blotlægger patientens private helbredsoplysninger”… Ja, et pænt lille afsnit, som viser, at Karina Hansen ER HELT FRI FOR PSYKIATRISKE DIAGNOSER. Det kan da ikke være hverken ulovligt eller uetisk at fortælle, at en person er HELT NORMAL. Men jeg er godt klar over, at det ikke passer ind i det sygdoms-billede, som desværre fremstår nu efter psykiater Nils Balles tvungne behandlinger.