Fredericia AVISEN tager en tur på Social- og Sundhedsskolen for at møde Grethe Buch som er Uddannelseschef, vi møder hende på hendes sidste dag, før skrivebordet ryddes og efterlønnen snart kan nydes.

Vi kommer ind i det store rum med de mange funktioner. Rummet kan både bruges til foredrag, spisning og meget andet, i dag sidder et par grupper af elever og arbejder. Grethe kommer lige rundt om hjørnet og jeg bliver inviteret ind på hendes kontor, hvor vores samtale starter.

Grethe er 62 år, hun har haft et langt og inspirerende liv med mennesker. Hun har været på Social- og Sundhedsskolen i 10 år, hun startede den 1. marts 2009 som afdelingsleder. Der gik kun to år, så blev hun Uddannelseschef for uddannelserne, med særligt fokus for optag og fastholdelse. Der er afdelinger i både Fredericia, Vejle og Horsens.

Da jeg spørger til, hvad det er for en type job? Så starter Grethe med at grine.

“Det har udviklet sig meget over tiden, det var en nyoprettet stilling i forhold til grunduddannelsen og med ansvar for optag og fastholdelse. Så det er både nye elever, at holde på dem, der tvivler og sørge for at de lærer noget”, siger Grethe.

Vi taler om fastholdelsen af eleverne i uddannelsen, og hvad det er for en størrelse, og hvordan man sikrer, at dem der starter, også gennemfører uddannelsen.

“Man kan sige pædagogikken har fyldt meget for mig, det er mange forskelligartede aspekter, der er ikke et enkelt svar, der er lavet mange analyser om emnet. Det væsentligste, som vi arbejder med, er at få skabt fællesskaber. Så man kommer til at høre til og det man beskæftiger sig med bliver gjort meningsfuld, så man kan se, hvad uddannelsen skal bruges til”, siger Grethe.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skole og noget af det, der har været synligt på landsplan, er frafaldet i første praktik. Så det handler meget om at forberede eleverne på virkeligheden.

“Det er unge mennesker – nogen kommer direkte fra 9. og 10. klasse, de ved ikke, hvad faget indeholder, så vi prøver på grundforløbet at forberede simulation, hvor vi arbejder elementer af virkeligheden ind”, siger Grethe.

Social- og Sundhedsskolen anvender f.eks. dukker og robotteknologi. Det giver en anderledes oplevelse, når man skal prøve simulationen. Der er cases, hvor dukken taler, eller der kan siges nogle ting, man kan komme ud for i praksis.

“Man oplever det som at komme tættere på virkeligheden og få en forståelse. Fagidentiteten begynder, når man føler, at man står over for Fru Jensen. Man skal lære at være professionel på grundforløbet”, siger Grethe.

Grethes fokus er selvfølgelig både på afdelingsledere og undervisere for at få det kædet sammen til en fælles uddannelse.

Arbejdslivet

Grethe blev uddannet sygeplejerske tilbage i 1978 i Vejle Amt. Hun var i sygehussektoren frem til 1986, hvor hun skiftede til hjemmeplejen.

“Jeg startede min lederkarriere i 1988, hvor jeg blev områdeleder og var med til at lave de første skridt fra plejehjem til hjemmeplejen. Jeg var ved hjemmeplejen i Børkop frem til 2001”, siger Grethe.

Hun var med til at etablere vagtcentraler, ældreboliger og aflastningsophold. Området blev meget ombygget i den tid. Det var også der, hvor Social- og Sundhedsområdet startede ud i 1991. Som områdeleder havde Grethe ansvaret for elevernes uddannelsespraksis i Børkop.

I 2001 kom Grethe til regionshospitalet i Horsens i en stilling som projektleder til at oprette medicinsk visitationsafsnit. Hun havde tre år som projektleder og senere også afdelingssygeplejerske. Her havde hun også en stor berøringsflade med elevuddannelser, studerende og personalet i afdelingen. Hun havde sideløbende opkvalificeret sig fagligt med ledelses- og pædagogisk uddannelse.

I 2009 kom Grethe så til Social- og Sundhedskolen, hvor hun så i dag, har sidste dag, mens vi skriver denne historie.

Følelserne og fritiden

“Jeg har været utrolig heldig at altid have været med i udvikling i mit arbejdsliv og jeg har fået udfordringer og muligheder. Jeg har altid været med til at forme, så når jeg har forladt et job, har jeg set tilbage på med glæde. Når jeg havde søgt noget andet, var det på grund af spændende nye udfordringer. Men nu, hvor det slutter på en anden måde, er det anderledes vemodigt. Jeg forlader noget, jeg har været utrolig glad for og går på efterløn fremfor at skulle videre i et nyt job”, siger Grethe.

Fritiden har været begrænset for Grethe, men både familien og hende har været optaget af orienteringsløb, hun har blandt andet været meget med på den organisatoriske del, den vil hun gerne tilbage til.

Grethe bor sammen med sin mand i Jelling, hun har tre børn og er blevet beriget med to børnebørn og den tredje er på vej. Hun glæder sig i særdeleshed til at kunne være noget mere for familien, det har gjort beslutningen nemmere om sit arbejdsophør

Grethe glæder sig også til at læse noget mere, hun har læst en del fra krimigenren. Hun ser frem til at dykke mere ned i det historiske, nu når hun får mere tid.

“Nu når jeg bor i Jelling, hvor der er historie. Jeg kunne jo starte med historien, der tager sit udgangspunkt her”, siger Grethe.

Inden jeg går ud ad døren igen på vej til redaktionen fortæller Grethe, at hun har haft et godt samarbejde med kollegaer og elever. Alle har været engagerede og dedikerede for at eleverne skal have den bedste uddannelse

gretheb@jellingnet.dk