Fremtidens miljøarbejde har fokus på projektudvikling i stor skala. Det kræver en større platform end Green Cities, og medlemskommunerne indstiller derfor til deres byråd at slutte den formelle del af samarbejdet. Konsekvensen er, at Green Cities ophører ved årets udgang.

Green Cities har været en solid fælles ramme for at sætte ambitiøse mål inden for bæredygtighed. De mål vil kommunerne fortsat arbejde med, og miljøambitionerne i medlemskommunerne er ikke blevet mindre. Det fastslår Birgitte Kragh, formand for Green Cities og miljøudvalget i Kolding Kommune. Hun understreger samtidig, at der stadigvæk er grobund for samarbejde medlemskommunerne i mellem.

’Vi har haft et fantastisk samarbejde i kommunerne både på politisk niveau og blandt fagmedarbejderne. Vores relationer er så stærke, at vi fortsat helt naturligt vil lave projekter sammen i fremtiden, der hvor det giver størst mening for borgerne og virksomhederne’, siger Birgitte Kragh.

Fokus på økologi

Kolding Kommune har været medlem af Green Cities siden 2009, og et af de områder, hvor samarbejdet har sat et markant fingeraftryk i Kolding er, at den mad, der i dag serveres i daginstitutionerne, er ca. 40 % økologisk. Et andet synligt resultat af medlemsskabet er arbejdet med at skabe rammerne for, at borgere og virksomheder har mulighed for at transportere sig i biler på alternativt brændstof, el og brint.

’Green Cities har også været en vigtig platform for udveksling af viden og erfaringer med andre kommuner, der er lige så langt fremme med den grønne omstilling, som vi er i Kolding. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kommer til at savne den del af samarbejdet’, siger Birgitte Kragh.

Kolding Kommune er fortsat med i en lang række grønne samarbejder: Grøn erhvervsvækst, Partnerskab for Grønne Indkøb og verdens største klimakoalition Compact of Mayors, m.fl.