I 2017 led op imod 600.000 stofbrugere verden over overdosis-døden. I Danmark ligger stofbrugerdødeligheden ret højt, dog i det mindste stabilt. Men det burde være i vores allesammens interesse, at nedbringe overdosis-døden. Socialpolitik fylder meget i dansk politik, der bliver talt rigtigt meget om udsathed og misbrug og man har gode intentioner, men det er ligesom om at det kun bliver ved snakken og de gode intentioner bliver fejet af bordet og tilbage ligger krummerne fra de riges bord.

Overdosis-død kan forebygges og i vid udstrækning undgås, hvis man fra politisk side ønsker det. Det kan ske ved følgende tiltag:

En national handleplan for reduktion af stofbrugerdødeligheden.

Modgift (Naloxon) skal gøres til håndkøbsmedicin og udbredes vidt og bredt, ikke kun i behandlingssystemet. Mange stofbrugere er nemlig slet ikke i kontakt med behandlingssystemet.

Barrierne ift. behandling skal nedbrydes, kvaliteten i behandlingen skal øges og det frie valg af behandlingssted skal sikres. Hvilket bl.a. vil forudsætte indførelse af telemedicinske løsninger. Alt for mange steder i landet, er kvaliteten af og adgang til behandlingen ekstremt og pinlig ringe. Dette gælder ikke mindst når behandlingen stort set består i for sent, for lidt og alt for ofte også uønsket medicin. Dertil kommer på forlangende, at skulle tisse i en kop-under overvågning, mens man kvæles i også andre overdrevne kontrolforanstaltninger.

Legaliserer stofferne og lad staten regulerer salget. Gå målrettet efter den organiseret kriminalitet og flyt stofbrugerne endegyldigt fra retspolitikken over i socialpolitikken. Ingen andre patientgrupper er overladt til politiets “behandling” i relation til deres lidelser eller tilstande. Det skal brugerne af stoffer selvfølgelig hellere ikke være.

Jeg er udmærket klar over at træerne ikke vokser ind i himlen og ovenstående desværre lader til at være ønsketænkning. Men efter 50 år med war on drugs, så kan man med et hurtigt tilbageblik konstaterer, at stofmiljøet er blevet mere forrået, stofbrugerne stigmatiseret i sådan en grad, at mange har opgivet at få hjælp af systemet. Dertil kommer en kæmpe arbejdspukkel for politiet, som nærmest ikke har ressourcer til at beskytte den almene borger i forbindelse med tyveri, indbrud eller voldskriminalitet.

Et godt sted for Fredericia at starte, kunne være at samle det segment af borgere der går under betegnelsen særligt udsatte. Vi ved allerede at skuret i Fynsgade bliver fjernet inden for det næste år, et nyt skur er allerede indkøbt, men man har endnu ikke fra politisk side, besluttet sig for hvor placeringen af det nye skur skal være. Grunden på Vester Voldgade som tidligere husede institutionen Flydedokken, har stået tom siden 2016 og siden har Fredericia kommune overtaget grunden og den tilhørende bygning fra Region Syddanmark. Man kunne med fordel placerer det nye skur på grunden og tage bygningen i brug for målgruppen. Der kunne laves et stofindtagelsesrum, som også andre kommuner har. Det ville sikre de mest belastede stofbrugere adgang til virksomme tiltag i forhold til skadesreduktion. Vi kan se fra andre kommuner at det mindsker overdoser og følgeskader markant, når der er sundhedsfagligt personale og rent værktøj til rådighed. Hvilket alt mere end lige skaber et mere sterilt og trygt miljø at være bruger i.

Huset rummer masser af muligheder og der vil også kunne være plads til et nødherberg, som et alternativ til Kirkens korshær. Varmestuen er ikke for alle, da det religiøse islæt afholder en del af målgruppen fra at komme der. Vi går snart en kold tid i møde og sengepladser er også et problem i nogle af vores nabokommuner. Sidst men ikke mindst, kunne man have et lille folkekøkken tilknyttet bygningen. Inddrag målgruppen og skab en ramme for dem midt i byen, hvor de kan være sig selv på egne vilkår, gøre brug af det sociale frikort. Således at målgruppen får en mulighed, for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen.

Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer