I Finansloven for 2016 indgår der et krav om, at alle kommuner formulerer nogle overordnede værdier og prioriteringer i en værdighedspolitik på ældreområdet. Derfor inviterede Social- og Omsorgsudvalget og Seniorrådet i januar til Borgermøde, hvor alle interesserede kunne komme med input til en kommende værdighedspolitik. Samtidig har medarbejderne haft mulighed for at komme med forslag via deres samarbejdsudvalg. Disse input er nu samlet i værdighedspolitikken ”Det gode liv” og en række tilhørende indsatser, som Social og Omsorgsudvalget har behandlet i går.

”På borgermødet i januar kom der rigtig mange gode input på de tre hovedtemaer på ældreområdet – demens, ensomhed og ernæring, som vi på forhånd havde udvalgt. Vi har lyttet til borgerne og indarbejdet deres input og ønsker i værdighedspolitikken og indsatserne på ældreområdet”, siger udvalgsformand Henning Due Lorentzen.

Social- og Omsorgsudvalget besluttede på deres møde i går at anbefale en række borgerrettede indsatser med fokus på demens, ensomhed og ernæring. Udvalget anbefalede for eksempel, at der skal ansættes 2 demenskonsulenter, som blandt andet skal styrke samarbejdet med de demensramte borgere og deres familie og med borgerens egen læge. Desuden vil der blive oprettet en hot-line, hvor demensramte og pårørende har mulighed for at få råd og vejledning.

For yderligere at støtte indsatsen på demensområdet anbefalede Social- og Omsorgsudvalget tillige, at der gives mere tid til at demensramte borgere kan ledsages og hjælpes i forbindelse med flytninger og til at lave opfølgende og vejledende arbejde i hjemmet ved tidlige stadier af demens for både demensramte og pårørende.

For at sikrer tryghed for den demensramte og ikke mindst de pårørende, besluttede udvalget også at investere 2.000.000 kr. i teknologiske løsninger, som f.eks. tænd-sluk ur, sladre-måtter og GPS til sikring af hjemmet, og hjælpemidler til demensramte.

Udvalget afsatte penge til at lave demensvenlige miljøer i form af sansehaver og reminiscensrum på de syv plejecentre. Målet er at skabe tryghed og genkendelighed for den demensramte, og at give gode oplevelser i et stimulerende miljø.

”Vi har også afsat en pulje til de enkelte plejecentre, som de kan bruge til aktiviteter på plejecentrene i 2016. Det kan for eksempel være ture ud af huset, en større fest, eller hvad der nu lige er ønsker om”, fortæller udvalgsformanden.

Derudover prioriterede udvalget også midler til bl.a. indsatser vedr. ensomhed, kost og ernæring, styrkelse af planlæggerfunktionen og til indkøb af to minibusser.

”Jeg er rigtigt glad for, at vi med vores prioritering af de 9,2 millioner kr., som vi har fået til at styrke ældreområdet, har mulighed for at tilgodese mange af de idéer, vi har modtaget fra borgere og samarbejdspartnere i forhold til de tre hovedindsatsområder, som udvalget har peget på”, siger Henning Due Lorentzen.