Vejdirektoratet er i fuld gang med udbygning af motorvejen over Vestfyn. Mellem Nørre Aaby og Gribsvad udvides motorvejen fra fire til seks spor, og der er god fremdrift på arbejderne. Lige nu arbejder entreprenøren på de 7 km længst mod vest.

– Vi skal ikke bare lægge asfalt i et ekstra spor i forbindelse med udbygning af Fynske Motorvej. Alt langs vejen skal tilpasses den bredere motorvej. Det gælder både forlængelse af broer, tilpasning af ramper og mange andre forhold, der skal tilpasses, siger Mike Boesen, senior projektleder i Vejdirektoratet og fortsætter:

– Anlægsarbejdet gik for alvor i gang i foråret, og arbejderne skrider godt frem. Vi er nået langt – alle broer og tunneler, der fører kommunevejene under motorvejen er forlænget i begge sider. Dog kan tingene hurtigt ændre sig, hvis vi støder på uforudsete udfordringer, eller hvis vi får et vådt efterår, men lige nu glæder vi os over alt det, der er lavet.

Der skal i alt anlægges 15 regnvandsbassiner langs motorvejen. De syv af dem er allerede færdige, og Vejdirektoratets entreprenør arbejder lige p.t. på tre mere.

Alt her er i store mængder

Siden opstart er der lagt mere end 8 km rør til afvanding, og der er foretaget 30 underboringer af motorvejen, der skal føre regnvand over i de nye regnvandsbassiner. Det er blot på de cirka 7 km, som entreprenøren arbejder på nu.

– Det er store og fascinerende tal og mængder, vi arbejder med på sådan et projekt. For at skabe plads til det ekstra spor i hver retning har vi lige nu flyttet mere end 100.000 m3 jord. En del af denne jord genanvender vi i en støjvold ved Indslev. Den bliver etableret for at sikre mindst mulig støjgener for naboerne, siger Mike Boesen.

Tre tilslutningsanlæg skal også ombygges. På nuværende tidspunkt er ombygningen af tilslutningsanlægget ved Ejby udført og ombygning af tilslutningsanlægget ved Nr. Aaby er påbegyndt.

Planen er, at udbygningen af de 7 km, der arbejdes på lige nu, er færdig med årets udgang. Derefter rykker vejarbejdet mod øst til den næste og sidste delstrækning, som skal udbygges i løbet af 2022.

Opretning af vejbane og slidlag udføres 2023.