Det går godt med både trivsel og karakterer på Middelfart Kommunes folkeskoler. Det er nogle af konklusionerne på kvalitetsrapporten for 2016/2017. Især Fjelsted Harndrup Børneunivers imponerer.

Glade børn lærer bedst. Sådan kunne en let omskrivning af et kendt ordsprog beskrive, hvordan det går på Middelfart Kommunes folkeskoler. Kvalitetsrapporten 2016/2017 viser nemlig, at der fortsat er høj trivsel, samtidig med karaktergennemsnittet er stigende.

Som en del af rapporten er folkeskoleelever i Middelfart Kommune blandt andet blevet bedt om at vurdere deres trivsel på en skal fra 1-5. Her har 94,5 procent af eleverne i Middelfart Kommune 3 eller derover. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 92,9 procent. Det glæder skoleudvalgsformand Jens Backer Mogensen.

“Det daglige fokus på trivsel på de enkelte skoler er helt afgørende. Eksempelvis har Fjelsted Harndrup Børneunivers haft stort fokus på trivslen og det afspejler sig i trivselsmålingen. I 2014/2015 var 89,3 procent af eleverne i høj trivsel, men i 2015/2016 og 2016/2017 er tallet steget til helt op til 100 procent,” siger han.

Flere underviser i deres linjefag

Også med kompetencedækningen går det fremad i Middelfart Kommune. Kompetencedækning beskriver, hvor stor andel af undervisningstimerne der bliver varetaget af lærere med undervisingskompetence i de fag, de underviser i. At have undervisningskompetence betyder, at man som lærer underviser i de fag, man havde som linjefag på seminariet.

I Middelfart Kommune var der i 2016/2017 på en kompetencedækning på 88,7 procent mod et landsgennemsnit på 85,1 procent.

“Vi placerer os generelt rigtig flot med hensyn til kompetencedækning. I Fysik/kemi har vi en kompetencedækning på 100 pct. I et vigtigt fag som dansk har vi en kompetencedækning på 97,6 pct. og generelt har vi set en stigning i kompetencedækningen,” siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

Højdespringer holder fokus på trivsel

Fjelsted Harndrup Børneunivers er et af de steder, der imponerer, når det kommer til trivsel. Faktisk har 100 procent af eleverne har rapporteret, at de trives godt på skolen. Hvis man spørger skoleleder Else Hansen er der flere årsager til det flotte resultat. Især at man aktivt tænker på trivsel i hverdagen gør en forskel.

“Vi har fokus på trivsel hver eneste dag, og vi ser det enkelte det barn. Jeg tror, at det gør en rigtig stor forskel, at man føler sig set, og det gør, at vi kan handle hurtigt, når der er brug for det. Derudover arbejder vi også meget for at dyrke fællesskabet og for at alle skal have en ven,” fortæller hun.