Tirsdag eftermiddag landede en historisk aftale mellem Danmarks Lærerforening og KL, en aftale der nu skal godkendes af KL’s bestyrelse og Danmarks Lærerforenings medlemmer. Det er den første aftale mellem arbejdsmarkedets parter på lærerområdet siden den historiske konflikt i 2013, der med den nye aftale altså kan være fortid. Det glæder den lokale formand, Per Breckling, der håber at medlemmerne stemmer ja til den nye aftale.

“Følelsen er god”, fortæller Per som det første, da han bliver spurgt til den nye aftale. “Det hele startede i virkeligheden i 2013 med en lockout og det efterfølgende lovindgreb, Lov 409. Det er det vi siden 2013 har haft at kæmpe med, et lovindgreb der stort set 1:1 fulgte arbejdsgivernes krav. Så vi har siden 2013 kæmpet for at få en arbejdstidsaftale med i vores overenskomst. Det er jo det vi normalt kalder den danske model, som siden 2013 har været tilsidesat for lærerne”, forklarer formand for Fredericia Lærerkreds og medlem af Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening, Per Breckling.

Hvis medlemmerne godkender det, så har den lange kamp båret frugt

Per Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds og Hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening

“Der er tale om en aftale der baserer sig på de anbefalinger der er kommet fra Lærerkommisionen. Her blev det anbefalet, at der skulle et langt større samarbejde til, et samarbejde som vi har haft i Fredericia de seneste år. Vi har et tæt samarbejde mellem Lærerkredsen og Kommunen og fra skoleledelsen til TR. Vi har også et gennemsnitligt timetal der er fornuftigt, hvilket har givet markant færre udfordringer her i byen end man har set andre steder”, forklarer Per.

“Lærerne har følt sig trygge i deres arbejde. En gang om året er der blevet lavet en opgaveoversigt og de opgaver året indeholder og det har hele tiden ligget i skuffen som en sikkerhed for at lærerne og ledelsen i samarbejde har lagt en plan for året. Det er en tryghed for, at man kan udføre sit arbejde ordenligt. Jeg er meget glad for, at vi har haft det sådan her i Fredericia. Den her nye aftale kommer til at være et godt supplement til vores lokalaftale, og jeg er sikker på at vi i fællesskab med kommunen kan lave en ny aftale der trækker på de bedste ting fra begge aftalerne”, fortsætter Breckling. 

“Vi har som lærere en meget kollektiv tilgang til vores arbejde. For uanset hvilket fag man underviser i og hvilket klassetrin man underviser på, så er der en stor gensidig respekt og forståelse for, at alle lærernes arbejde er meget vigtigt. Vi skal løse opgaverne sammen, vi skal vise hensyn og lytte til hinanden. Det synes jeg vi har meget god tradition for i Fredericia. Andre steder har man ikke de samme gode forhold – og der er den her nye aftale en rigtig god nyhed”, siger Per Breckling.

Selvom det ikke nødvendigvis er alle dele af den nye aftale der er banebrydende for lærerne i Fredericia, der med deres lokalaftale allerede har haft en del af de nye tiltag som fast inventar i deres arbejdsdag. Men den før omtalte fællesskabsfølelse gælder også på tværs af lærerne i hele landet.

“Jeg har i forbindelse med tidligere forhandlinger og den her også talt med vores medlemmer i forhold til hvad de tænker om aftalerne. Her oplever jeg en meget stor velvilje for at forbedre forholdene for lærerne over hele landet, at man gerne vil stå skulder ved skulder med alle lærere og ikke kun dem i den lokale afdeling. Solidariteten er en del af vores DNA, så jeg er meget stolt af at være formand for en afdeling der har den grad af fællesskabsfølelse”, fortæller Per.

Med den her aftale kan vi lægge Lov 409 i graven og lukke et meget sort kapitel i vores historie

Per Breckling, formand for Fredericia Lærerkreds og Hovedstyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer