Der har ikke været tid til meget privatliv for borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, der har brugt alle sine timer under klima folkemødet på at være vært og få tingene til at køre. Dagene har været meget hektiske, men han er meget glad for resultatet af den store indsats.

– Vi bruger muligheden til at vise Middelfart frem, og det giver også noget stolthed som borger, at vi bor et sted, hvor alle valfarter til for at diskutere et så væsentligt emne, siger borgmesteren.

Han fik dog en mulighed for at være ekstra stolt på privatfronten, da hans søn havde det første indlæg på ungdommens klima folkemøde, der blev afholdt på Middelfart Gymnasium. Særligt de unges engagement i arrangementet har været specielt at opleve.

– Når vi i hverdagen går og snakker med vores unge, eller i det hele taget med hinanden, om udfordringerne på klimaområdet, så er det med til at skærpe vores fokus på løsninger. Meget handler jo om vaner. Og det er altid svært at ændre sine vaner. Det kræver konkret handling. Vi kender det alle sammen fra nytårsforsættet. Nytårsaften vil vi gerne stå fast og ændre en vane. Når vi så kommer et stykke ind i januar, så begynder det at knibe. Sådan er det også på klimaområdet, fortæller Johannes.

Borgmesteren forklarer, at det på mange områder handler om nye tiltag og måden vi griber det an på. I forhold til elbiler er det eksempelvis tilvænning til at man skal lade bilen op, og hvordan gør man nu det.

– Vi startede ud på klima folkemødet med to meget vigtige perspektiver. Det ene er det videnskabelige perspektiv og de udfordringer, der ligger her. Det andet er adfærd og hvad vi kan gøre, for at ændre denne.

En anden faktor mener Johannes Lundfryd Jensen er den fælles indsats, hvor man skal ændre på virkeligheden sammen, hvis man skal løse klimaproblemerne. Middelfart Kommune har isoleret set kun en lille del af den klimaskadelige udledning. Men alle virksomheder, landbruget eller boligen derhjemme tæller med i det samlede regnskab, og derfor er fællesskabet afgørende for at kunne skabe de nødvendige resultater, hvis man skal udgå katastrofen:

– Det er en kæmpe forandring, der skal ske. Og det skal komme fra os alle sammen. Men der er gode eksempler på, at det har kunnet betale sig for Danmark at være på forkant med investeringer i klimateknologi. Dansk økonomi ville være ilde sted, hvis det ikke var for alle de virksomheder, der arbejder med klima, understreger borgmesteren.

For ham er de skrappe miljøkrav en af årsagerne til, at vi har fået mange arbejdspladser og vækst på området:

– Hvis man vil have vækst på det danske marked, så bliver virksomhederne nød til at indstille sig på kravene herhjemme. Når man så 10 år senere stiller de samme krav andre steder, så er vi på forkant.

Klima folkemødet i Middelfart har været meget velbesøgt, og Johannes Lundsfryd Jensen er også glad for at vejret har været med arrangementet. Men der er blod på tanden, for ambitionen er at arbejde videre med klima folkemødet, så det kan blive endnu større i fremtiden. Borgmesteren og hans stab har brugt meget energi på at hive fat i forskellige interessante personer, organisationer og politikere, der kan se ideen i at have et folkemøde med fokus på tidens måske allerstørste udfordring for den menneskelige civilisation.

– Folk her i Middelfart, jeg har talt med, er også meget glade for det her arrangement. Kombinationen af at kunne få ny viden, inspiration og at alle blive klogere, koblet med at man kan gå ned i en bod og få et godt råd omkring varmepumper. Det er noget, der er blevet taget godt imod. Men jeg er da også stødt på mange, der ikke kommer fra Middelfart. Så jeg er rigtig stolt at det, siger Johannes Lundfryd Jensen.

Klima folkemødet startede med nogle enkeltdags-arrangementer med lokalt snit. Men så besluttede man at skalerer ideen og gøre det nationalt. Det er den beslutning, der nu ser ud til være lykkedes for Middelfart Kommune. Forrige år var man begrænsede af at der kun måtte komme 500 deltagere ind af gangen, men i år var der mulighed for at afvikle det, som man havde tiltænkt det fra starten af.

– Jeg vil tro, der har været 5000 mennesker i går. Vi er gået fra at der var 20 arrangører, til at der i år har været 80. De første 20 skulle jeg prikke på skulderen. Men de nye 60 er kommet af sig selv, og har spurgt om de ikke måtte få lov at være med. Så jeg tror at næste år kommer der 10000 mennesker. Det her kommer til at vokse over de kommende år, det er jeg slet ikke i tvivl om, slutter borgmesteren.