Den hårde frost, der har ramt Danmark, øger risikoen for, at vandrørene springer i tusindvis af sommerhuse. Hvis man ikke har tændt varmen i sommerhuset, risikerer man, at forsikringen ikke dækker. Man kan dog stadig nå at begrænse omfanget og dermed undgå, at skaden udvikler sig.

Det meget kolde vejr, der har ramt Danmark, øger risikoen for alvorlige rør- og vandskader i de danske sommerhuse. For et sprunget vandrør kan resultere i store skader, når det ikke bliver opdaget, fordi sommerhuset står tomt udenfor sæsonen.

“I løbet af den sidste uge har vi set en voldsom stigning i antallet af anmeldte frostskader i helårsboliger, og vi forventer, at mange får slemme overraskelser, når de kommer op i deres sommerhuse, når temperaturen stiger igen. Derfor frygter vi, at dette kan blive en af de værste vintre i mange år, hvad angår vandskader i sommerhuse,” siger Lene Rasmussen, skadechef i Gjensidige Forsikring.

Udgifterne til affugtning og genetablering af gulve når ofte op på mellem 150.000 og 200.000 kr. En udgift man risikerer at stå med alene, hvis man ikke har haft varmen tændt i sommerhuset. For så kan man ikke være sikker på, at forsikringen dækker skaden.

Skaden kan stadig begrænses

Hvis man ikke har fået tændt varmen i sommerhuset, eller der stadig er vand i rørene, så er det mest sandsynlige, at der allerede er sket en skade på et eller flere rør. Men så længe frosten er hård, kan man stadig nå at begrænse omfanget af den, da vandet endnu ikke har haft mulighed for at sive ud.

“Hvis man mistænker, at ens sommerhus har fået en rørskade, så kan man faktisk stadig nå at begrænse skaden, så den ikke udvikler sig fra en rørskade til en vandskade. Vi anbefaler, at man slukker for alt vandet i huset, og stiller baljer under de rør, som har taget skade, så vandet, der løber ud, ikke ødelægger gulv og vægge. Det værste man kan gøre lige nu, er at vente med at gøre noget. For når temperaturen stiger, vil vandet i rørene tø op og løbe ud i huset, hvilket kan skabe store vandskader,” siger Lene Rasmussen.

Sådan forebygger man rørskader

Når sommerhuset lukkes ned til vintersæsonen, kan man gøre et par ting for at forebygge rørsprængninger i tilfælde af frost. Man kan tømme vandlægget og alle vandlåse i huset, lukke for forsyningen af vand og hælde salt eller kølervæske i afløbene. Derudover skal man have varmen kørende, så huset er omkring 10-12 grader, da det forhindrer vandet i rørene i at fryse til.

Gode råd: Det gør du, hvis du ikke har nået at tænde varmen

Sluk for alle haner så vandtrykket falder
Stil baljer under vandrør, der kan være ødelagt
Tænd for varmen og vær opmærksom på, hvor der kan løbe vand ud