To nye brillebjørne ankommer inden længe til GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA og får dermed hjem i Europas største anlæg til brillebjørne.

GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIAs to brillebjørnebrødre Sonco og Tupa får nu selskab. To nye bjørne – en han og en hun – ankommer snart til parken, og skal lukkes ud i det, der bliver Europas største anlæg til brillebjørne.

“Det er klart, at med Europas største anlæg til brillebjørne har vi god kapacitet til at huse flere bjørne, så vi glæder os over, at vi inden længe har fire bjørne. Og planen er selvfølgelig, at det tal bliver endnu større. Vi planlægger at kunne huse op mod 10 bjørne, hvilket vil være næsten 20 procent af Europas samlede bestand – og dermed også Europas største flok”, siger biolog i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA, Kim Skalborg Simonsen.

Lukkes snart ud i kæmpestort anlæg

Den nye han i GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA kommer fra Jersey, mens hunnen kommer fra Frankrig. Brillebjørne er solitære dyr, og det er ikke meningen, at Sonco og Tupa skal gå i samme anlæg som de to nye.

“Hunnen skal kun gå med hannen fra Jersey og eventuelle unger. Bjørnene vil dog have kontakt og kan lugte hinanden, fordi de deler samme stald”, fortæller Kim Skalborg Simonsen og tilføjer:

“Vores nye anlæg er godt tre hektar stort og er er anlagt i sektioner. Det betyder, at vi kan lukke bjørne sammen og fra hinanden ved behov. For eksempel kan vi lukke en hun og en han sammen i én sektion, eller hvis en hun har fået unger, kan hun få en sektion for sig selv, mens ungerne er små.”

Håber på unger

Og unger er netop et mål på sigt. Udover at hente bjørne til parken fra andre zoologiske haver håber biologen også, at bjørnene vil yngle i parken.

“Vi vil forsøge at yngle med de to bjørne, der kommer denne sommer. Brillebjørn er en sårbar art, og også meget sjælden i zoologiske haver. Så der arbejdes målrettet med et avlsprogram for at sikre en sund bestand, og det vil vi selvfølgelig gerne kunne bidrage til”, siger Kim Skalborg Simonsen.

Første sektion af brillebjørneanlægget åbnede i foråret 2019, og byggeriet af resten fortsatte derefter. Hele anlægget åbnes officielt søndag den 11. august 2019, når GIVSKUD ZOO – ZOOTOPIA markerer sit 50 års jubilæum.

www.fcfredericia.dk