Jesper Mortensen stopper som administrerende direktør for GF Forsikring efter godt fire år på posten. Bjarne Toftlund, der i forvejen er en del af direktionen, konstitueres i stillingen som administrerende direktør.

GF Forsikring skal have ny administrerende direktør. Bjarne Toftlund, der har dannet makkerpar med Jesper Mortensen i direktionen siden 2015, overtager midlertidigt ledelsen alene.

Det kundeejede selskab står over for en ny strategiperiode, hvor kerneforretningen skal styrkes, samtidig med at bestyrelsen ønsker at videreudvikle GF som et demokratisk selskab med medlemsindflydelse. En strategi, som bestyrelsen mener, bedst udleves med en ny profil i spidsen.

– Jesper har ydet et væsentligt bidrag til, at vi de seneste år har haft en god og lønsom kundetilgang, samtidig med at vi har styrket os væsentligt på det digitale område. Disse områder har været succeskriterier i indeværende strategiperiode, der slutter i 2020, siger Gunnar Hansen.

– Bestyrelsen og direktionen har gennem nogen tid set ind i en ny strategiperiode, hvor vi ønsker en fortsat styrkelse af kerneforretningen og samtidig vil opprioritere udviklingen af vores medlemskoncept og foreningsarbejde. I den proces mener vi, at det nu er tid til at lade nye kræfter træde til og lede strategiprocessen, fortsætter Gunnar Hansen.

Ny direktion
Rekrutteringen af GF Forsikrings kommende adm. direktør sættes nu i gang, og indtil vedkommende er på plads, bliver ansvaret for at lede GF Forsikring placeret hos direktør Bjarne Toftlund. Han har været medlem af GF Forsikrings topledelse siden 1999.

– Bjarne har en dyb og mangeårig indsigt i organisationen, hvor han med flid og dygtighed har bidraget til GF’s positive udvikling. Derfor er vi i bestyrelsen glade for, at han har sagt ja til at varetage opgaven som adm. direktør i en overgangsperiode, samtidig med at han også fremover vil være en del af direktionen, siger Gunnar Hansen.

Bjarne Toftlund ser frem til midlertidigt at påtage sig rollen som adm. direktør i GF Forsikring.

– GF Forsikring er inde i en rivende udvikling, og jeg glæder mig til fortsat at udvikle og styrke GF både som forretning og forening, siger Bjarne Toftlund og slutter:

– Jeg har haft et fortrinligt samarbejde med Jesper og er stolt af de resultater, der er skabt for GF i perioden. Samtidig respekterer jeg bestyrelsens beslutning og ser frem til at tage fat på arbejdet i en kommende strategiperiode som en del af en ny direktion.

https://www.facebook.com/menyfredericia/