Kulturudvalget har netop uddelt 1. million kroner til genstart af kulturlivet i Kolding Kommune.

Over hele landet er det en udfordring, at det går langsommere end forventet for folk at finde deres vej tilbage ind til koncerter, teater og andre kulturoplevelser efter at corona-restriktionerne er ophævet.

I Kolding har Kulturudvalget besluttet at hjælpe udviklingen på vej med en ekstra vitaminindsprøjtning, der kan sætte turbo på mulighederne for kulturoplevelser her på bagkant af pandemien.

Projekterne spænder over alt fra debatcamp på Skamlingsbanken til Lyse Aftener i december på Koldinghus. Fælles for dem alle er, at deres fokus er at bidrage til, at borgere genfinder trygheden ved og lysten til at bruge kultur.

Kultur i udsatte boligområder

Både Kulturskolen Kolding og Trapholt sætter over det næste halve år gang i projekter særligt målrettet beboerne i Skovparken. Der er spændende tilbud til alle børn og unge, når Kulturskolen byder ind med undervisning i både band, rap og bamse haute couture i Skovparken. Det sker i et samarbejde med Bramdrup skole og UngKolding. I samme periode inviterer Trapholt, i et samarbejde med boligselskaberne i Skovparken, lokale beboere på udflugt til kunstmuseet. Her får de en særligt skræddersyet rundtur i museets udstillinger samtidig med at de får hygget sig med den gruppe de er afsted med og dermed bliver del af et socialt fællesskab.

Kolding synger og taler

Et andet af initiativerne er startstøtte til etablering af et sangkraftcenter i Kolding kommune. Bag initiativet står Koldingbibliotekerne, Kulturskolen og Nicolai sammen med repræsentanter fra flere kirker, skoleområdet med flere. Formen er ikke helt på plads, men det vil betyde meget mere sang i Kolding, for både store og små.

På Skamlingsbanken skal der også synges, men først og fremmest skal de unge på talerstolen og debattere og holde taler. Der sker, når Museum Kolding i 2022 åbner op for pilotversionen af det nye koncept Debat Camp, hvor unge skal prøve kræfter med ordets magt og tale for den sag, de hver især brænder for.

Ud og opleve

Efter corona kan man virkelig have brug for at komme ud og få gode oplevelser. Et udflugtsmål, som flere og flere får øje på er Harteværket. Udvalget har her bevilliget penge til at indrette værkets gamle Transformatortårn som kreativt værksted, der kan lånes af interesserede eller benyttes, når først billetten er betalt.

Også Geografisk Have har budt ind med et spændende initiativ. Her vil der blive mulighed for at deltage i rundvisninger i Aksel Olsens hus og have. Aksel Olsen stiftede Geografisk Have for mere end 100 år siden, og hans hus og have står bemærkelsesværdigt uforandret op til i dag. Med rundvisningerne bliver der mulighed for at få et kig ind i der, hvor det hele startede.

I den mørke tid i december vil Koldinghus sørge for lys i mørket, når de i december sætter lys op i alle slottets vinduer og dermed bidrager til julehyggen i byen. Slottets byder også, på en ikke fastlagt dato, på æbleskiver og julehygge.

Mere musik til lands og til vands

Hen over vinteren renoverer og udbygger Jazz i trekanten den jazz-flåde, som blev indviet i august i år. Med overdækning, el-motor og gode højtalere står den fra foråret klar til ture op og ned af åen – og måske en smut ud i havnen med alle slags musik ombord.

Sidste støttede projekt retter sig især mod de unge i Kolding og omegn. Allerede fra september og hen over det næste år bliver ”Råværket” på Hartevej ramme om en række koncerter, hvor de unge selv – i samarbejde med Godset og foreningen KulturLogen – står for alt omkring sceneopbygning, sikkerhed, markedsføring, booking, afvikling og så videre. Koncerterne fungerer som kulminationen på en række uddannelsesforløb, hvor de unge lærer om alt det, der skal til, for at blive gode event-arrangører. Koncerterne vil være åbne for alle.

 Ansøger BevillingProjekttitel
 Kulturskolen Kolding kr.100.000Kulturskolen i Skovparken – kom og vær med
 Jazz i Trekanten kr.50.000JazzFlåden
 Museum Kolding kr.200.000Debat camp på Skamlingsbanken
 Koldingbibliotekerne kr.275.000Sangkraftcenter i Kolding
 Oplevelsescenter Harteværket kr.75.000Harteværkets kreative værksted “Tårnet”
 Trapholt kr.125.000Kultur som løftestang for trivsel og sociale fællesskaber hos nye brugergrupper
 Geografisk Have kr.50.000Øge kendskabet til Geografisk Have og Aksel Olsens liv og virke
 Kongernes Samling Koldinghus kr.50.000DE LYSE AFTNER – Koldinghus lyser op i en mørk tid – en gave til Kolding
 Godset kr.75.000Unge koncertarrangører