Det betyder bedre faciliteter for både borgere og medarbejdere

I dag har GenoptræningsCentret til huse på Viaduktvej. Men i løbet af september flytter GenoptræningsCentret ind på Fredericia Sundhedshus. I forbindelse med flytningen til sundhedshuset skifter GenoptræningsCentret også navn til Træning og Forebyggelse.

Susanne Bjerregaard Mørck. Foto: Matthias Runge Madsen, Fredericia AVISEN.
Susanne Bjerregaard Mørck. Foto: Matthias Runge Madsen, Fredericia AVISEN.

”På den nuværende adresse på Viaduktvej er GenoptræningsCentrets medarbejdere og træningslokaler spredt ud over flere bygninger. Ved at samle dem på sundhedshuset får medarbejderne gode muligheder for at samarbejde på tværs af de øvrige aktører i huset, og det kommer i sidste ende borgerne til gode”, siger Susanne Bjerregaard, formand for Senior- og Handicapudvalget.

Træning og Forebyggelse bliver samlet i bygning B2 og B3 i sundhedshuset, og de kommer til at give en god synergi i forhold til de øvrige aktører i sundhedshuset.

Foto: Thomas Lægaard – Fredericia AVISEN

”Der har længe været et ønske om at flytte GenoptræningsCentret til nogle bedre faciliteter, så derfor er jeg på medarbejdernes vegne rigtig glad for, at GenoptræningsCentret nu flytter ind på sundhedshuset. Det giver en god synergi i forhold til de øvrige aktører, og centret vil få stor glæde af det tværfaglige samarbejde i huset. Det bliver så meget bedre for både borgere og medarbejdere, og jeg håber, at folk vil have tålmodighed og bære over med de gener, som flytningen medfører”, siger formanden for Sundhedsudvalget, Susanne Eilersen.

Der vil i forbindelse med flytningen kunne være byggerod, larm og støv, ligesom, at det i et mindre omfang bliver nødvendigt at aflyse og lukke træning. Det tager lidt tid at flytte afdelingen og komme helt på plads, men Træning & Forebyggelse vil gøre alt, hvad de kan for at gøre overgangen så god som muligt.

https://www.fcfredericia.dk/