Onsdag aften var der for anden gang i denne uge møde om den kommende fredningssag i Trelde-skovene.1.salen i Det Bruunske Pakhus blev hurtigt fyldt op med interesserede borgere og lodsejere, der jo i mandags i Bøgeskov var de hovedinviterede til Lodsejermødet. I Pakhuset var der cirka 100 fremmødte, en massivt større interesse end ved mandagens møde.

Mandagens lodsejermøde var en yderst ophedet sag, som vi berettede om i vores artikel fra mødet.

Højspændt møde med lodsejerne i Fredningssagen om Trelde-skovene

Og på helt samme måde blev onsdagens møde et i de samme ophedede temperatur- og temperamentslag.

Men arrangørerne tog vist lidt fusen på de mest stridslystne af lodsejerne, da aftenen skred væsentligt anderledes frem end i mandags. Mandag var fredningsmedarbejder hos Danmarks Naturfredningforening (DN), Kaare Kristensen og formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Christian Bro under beskydning og kritik allerede i forbindelse med fremlæggelsen af ide-oplægget til fredningen, og mange havde nok troet at onsdagens møde ville forme sig lidt på samme måde. Men arrangørerne havde lært af mandagens ophedede møde og det bar aftenens forløb tydeligt præg af.

For først og fremmest var fremlæggelsen af ide-oplægget til fredningen lagt i hænderne på den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening, Karsten Enggaard, og han havde en anderledes tilgang til oplægget end Kaare Kristensen og måske fordi han er et lokalt kendt ansigt var trangen til at skyde på ide-oplægget mindre end mandagens oplæg af en udefrakommende kandidat i landskabsforvaltning, som måske virkede mere tirrende på de opildnede lodsejere. Og modsat i mandags fik Enggaard stort set ingen afbrydelser under sit oplæg, og derfor blev hans del af aftenens møde hurtigere færdig end forventet og den indlagte pause inden debatten kunne afvikles ca. en halv time før planlagt.

Aftenens genistreg fra arrangørernes side lå deri at man ved den efterfølgende debat havde inviteret forskellige parter til at komme med indlæg omkring det foreliggende ide-oplæg til fredning, og det havde to jægerforeninger, Dansk botanisk forening, Dansk Ornitologisk Forening og ikke mindst foreningen ”Trelde Skov” (der repræsenterer 90% af lodsejerne i Treldeskovene) alle taget imod med kyshånd. Og også en lokal repræsentant for Friluftsrådet og dets 90 forskellige foreninger kom med indspark inden debatten blev rigtigt skudt i gang.

Talsmanden for ”Trelde Skov”, Poul Ejnar Jochumsen, brugte sin taletid til ret beset at godkende at DN i sit fredningsoplæg faktisk værdsætter det arbejde som lodsejere gennem generationer har udført i Trelde skovene (hvilket var noget af en opblødning i.f.t. mandagens hårde kritik af DNs manglende respekt af lodsejernes arbejde).


Ellers brugte Jochumsen det meste af sin taletid på at understrege ” Vi ønsker mest af alle at bevare Trelde Skov”, ” Vi er skovejere fordi vi elsker skov.” og derudover at stille spørgsmål til Christian Bro om konkrete eksempler på hvad kommunen har fået ud af at gå hånd i hånd med DN inden fredningssagen rejses. Jochumsens indlæg blev modtaget med applaus og anerkendelse prompte fra både DN og kommunen for at være virkelig konstruktivt, hvilket er et kæmpespring i.f.t. den fjendske tone der var blandt parterne på mandagens lodsejermøde.

Ellers var debatten efterfølgende primært rettet omkring det forhold der interesserer lodsejerne allermest, nemlig hvad får vi i erstatning hvis en fredning gennemføres? Men det er der ingen der kan svare på før en fredningssag ER gennemført og Taksationskomiteen har afgjort erstatningernes størrelse kunne både DN og Christian Bro kun svare.

Der var dog en frustreret lodsejer, der under debatten lige skulle have luft, for han advarede både DN og kommunen om at de kunne risikere at lodsejere for at sikre deres værdier måske ville hugge deres skov ned til tømmer eller flis. Et indlæg der af de fleste dog mødtes med mild hovedrysten.

Det virkede som om at parterne ved onsdagens møde faktisk nærmede sig hinanden lidt, selvom der er LANGT til svaret på stridens hovedpunkt er fundet, nemlig størrelsen på den økonomiske erstatning til lodsejerne efter fredningen er gennemført.

Christian Bro og Kaare Kristensen i samtale efter fredningsmødet i Pakhuset
Christian Bro og Kaare Kristensen i samtale efter fredningsmødet i Pakhuset (Foto: Claes Andersen, Fredericia AVISEN)

Fredericia AVISEN har i løbet af i dag erfaret, at en gruppe af skovejerne den 8.oktober får 10-15 minutters foretræde for Folketingets Miljøudvalg for at fremføre deres sag, et foretræde som det efter sigende er kommet i stand efter ben- og lobbyarbejde fra byrådsmedlem Kenny Bruun Dupont Olsen.  Et foretræde, der imidlertid ikke blev fortalt om til møderne om fredningssagen, så denne information må vi vente med at belyse.

 

https://andresens-vvs.dk/
Annonce