Af Karsten Byrgesen, Hjarnøvej 7, Fredericia, medlem af Fredericia Byråd og spidskandidat til byrådet i Fredericia Kommune og spidskandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark for Nye Borgerlige.

Fuglevildt i gadebilledet opleves af mange borgere som stærkt generende. Gæster på udendørs restauranter oplever måger der tømmer tallerkener for madrester. Andre angribes fysisk af mågerne, der vil forsvare deres territorie, og endeligt er vi rigtig mange, der på alle tidspunkter af døgnet oplever mågernes skrigende og aggressive adfærd. Det er ikke et nyt problem, men derimod noget der er skrevet rigtig meget om. Som byrådspolitiker har jeg kigget i arkiverne og fundet en kommunal ”Indsatsplan mod skadevoldende fuglevildt” (ref. 13/2994). Tiden er kommet til, at aktivere indsatsplanen!

Indsatsplanen har særligt fokus på regulering af Sølvmåger, Råger og i nogen grad Ringduer. Det er Naturstyrelsen der giver muligheden for/retten til at udøve regulering. Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Jægernes Kommunale Fællesråd i Fredericia omkring indsatsen mod fuglevildtet. Der er mange veje at gå i forbindelse med regulering af antallet af fuglene. I den mildere ende af skalaen er der en indsats, hvor fuglenes fødegrundlag skal fjernes – altså undgå fodring, frit tilgængeligt madaffald og åbne skraldespande. Også inkluderet tiltag som kunstige rovfugle, redekasse for vandrefalk m.v.

Endeligt er der nedskydning inden ynglesæsonen og efter denne, samt kontinuerlig fjernelse af rede materiale. På Kommunale bygninger og ejendomme foretages arbejdet med at fjerne reder mv. af pedeller, rådhusbetjente og øvrige ansvarlige for de kommunale bygninger. Private henvises til kommunens hjemmeside, hvor der efter aftale, kan indhentes en kopi af tilladelsen til regulering med henblik på rapportering til Naturstyrelsen.

Uanset indsatsens art og omfang er det tiden at rykke ud nu. Problemet er der, og løsningen findes i den kommunal indsatsplan.