Fredericia Kunstforening har indkaldt til generalforsamling onsdag den 6. april klokken 19:00 på Fredericia Gymnasium.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer: 3 for en periode på 2 år; 1 for en periode på 1 år
  På valg er:
  Sissel Johnsen Bodin ønsker at udtræde
  Larissa Brand Muurholm ønsker ikke genvalg
  Ove Sørensen modtager genvalg
  Vagn Sørensen er udtrådt
  Wioletta Nielsen er udtrådt
 5. Valg af suppleanter og revisorer for en periode på 1 år
  Valg af 2 suppleanter for 1 år
  Charlotte Tejlgaard Hammer Hansen modtager genvalg
  Вørge Jacobsen modtager genvalg
  Valg af 2 revisorer
  Ingrid Knaap modtager genvalg
  Frank Deleuran modtager genvalg
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest d. 1. april, 2022.
  Senest 3. april, 2022 kan medlemmerne – hos formanden – orientere sig om de forslag, der
  bliver behandlet på generalforsamlingen.
 8. Eventuelt
  Kaffepause hvor der vil være mulighed for at deltage i en rundvisning, hvor alle gymnasiets
  mange kunstværker kan besigtiges.
  Herefter lodtrækning af indkøbte kunstværker:
 9. Der udloddes først 2/3 af de indkøbte værker til deltagere i generalforsamlingen
 10. Den sidste 1/3 udloddes blandt alle medlemmer
 11. Der udloddes til sidst en hovedgevinst, der bliver udloddet blandt alle medlemmer