Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative ønsker at genbrugspladsen på Industrivej skal genåbnes allersnarest

Folketingets partier har, ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vurderet at dele af erhvervslivet uden større risiko nu kan genåbnes, og der er nu så småt kommet gang i mange små liberale erhverv. Danskerne har ændret adfærd siden Coronapandemien og er blevet rigtig gode til at håndtere Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derfor ser Venstre, Dansk folkeparti og Konservative ikke den store fare i at genåbne Genbrugspladsen på Industrivej nu.

Dette er helt ude af proportion at holde genbrugspladsen på Industrivej lukket, når byggemarkeder, frisører, Tandlæger mv. kan håndtere kunder i butikken, med de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Vi kan ikke være bekendt at udstikke særregler for de kommunale arbejdspladser, siger Kenny Bruun Olsen fra Venstre.

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti står derfor også uforstående over for udmeldingen om, at genbrugspladsen på Industrivejen fortsat skal holde lukket. Selvom genbrugspladsen arealmæssigt er mindre, vil det stadigvæk være muligt at holde den anbefalede afstand, og jo flere erhverv der vender tilbage på arbejde, vil der alt andet lige være en større søgning til vores genbrugspladser, og derfor ønsker Dansk Folkeparti som minimum en plan for genåbning. 

Ifølge Konservative giver det ingen mening at Christian Bro ikke vil genåbne genbrugspladsen på Industrivej. ”En genåbning af pladsen vil jo mindske presset på Bundgårdsvej 2 og på den måde øge sikkerheden for alle. Desuden er det tidsspild, giver øget trafikbelastning og dermed mere forurening, at borgere i nordbyen skal køre helt ud på Bundgårdsvej 2, når de lige så godt kunne køre til Industrivej” udtaler Tommy Rachlitz Nielsen.

Leave a Reply