Genbrugspladsen i Fredericia Kommune på Bundgårdsvej bliver døgnåben i et nyt pilotforsøg, som starter i dag.

Fredericia Kommune oplyser, at der stadig vil være personale på genbrugspladsen i den normale åbningstid, og derudover vil pladsen være videoovervåget. I første omgang vil tiltaget ikke betyde, at der kommer en særlig registrering for at komme ind på pladsen, men der vil komme ekstra begrænsninger i forhold hvad man kan aflevere uden for den bemandede åbningstid.

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan man kun aflevere farligt affald og asbestholdige tagplader i den bemandede åbningstid, når der er personale til at håndtere det.

Genbrugspladsen på Nordre Kobbelvej vil fortsat være åben for aflevering af have- og byggeaffald døgnet rundt. Den øvrige del af genbrugspladsen har åben fra klokken 10:00 – 18:00 alle ugens dage.