Tirsdag eftermiddag uddelte Fredericia Kommune 450.000,- til de lokale foreninger i Fredericia. Det skete i Tøjhuset i Fredericia, hvor mange var mødt op for at deltage i den glade begivenhed. Der var da også en sand gaveregn fra kommunen, der havde vurderet de forskellige ansøgninger i udvalget og nået frem til hvem, der skulle have støtte fra kommunen.

”Det er en god dag at være medlem af Fredericia Byråd”, sagde Ole Steen Hansen, Viceborgmester (S) fra talerstolen. Han takkede for den store indsats blandt de frivillige, der sad rundt omkring ved bordene for at fejre uddelingen af årets idrætspris og tildelingen af støttemidler til gode formål.

I alt skulle der uddeles knap en halv million til mange forskellige foreninger og gode formål. Blandt dem der fik støtte var Fredericia Krisecenter, der modtog 8.000 kroner til hjælp for voldsramte kvinder. Solstrålens Idrætsklub fik 24.000 kroner.

De fremmødte kunne høre mange gode formål på denne eftermiddag (Foto: Fredericia AVISEN)

”Det varmer at få pengene, vi åbner op for udsatte”, sagde Tommy fra Solstrålen. Også Vejen til friheden fra Solstrålen fik støtte til det videre gode arbejde, og det blev til 20.000 kroner.

Der blev også delt ud til Støtte til lungesygdomme, så der kunne komme foredragsholdere om nye behandlingsmetoder. Det fik man 5292,- kroner til, så det var et meget præcist budgetønske man havde fremsendt til udvalget.

”Det er altid dejligt at dele ud til dem der gør en stor forskel. Primært dem der har mest brug for det. Vi får meget mere tilbage, end det vi giver”, siger Ole Steen Hansen (S) til Fredericia AVISEN. Han beskriver de frivillige som ildsjæle af en ægte karakter.

”Det gør en forskel. De knokler for at holde deres aktiviteter i gang til gavn for alle. Det er nu andet år, at vi er fire udvalgsformænd, der fordeler midlerne. Det kommer så mange til gavn, ældre, børn og unge. Vi gør noget for sundheden og dem der er ensomme. Ensomheden kommer jo snigende, så det er en rigtig, rigtig god dag for mig”, uddyber han.

Men for Ole Steen Hansen er det også en vigtig pointe at fremhæve; “de mange medarbejdere, der bakker op om den frivillige indsats og sørger for at få alting til at hænge sammen. Fællesskabet løftes og det giver noget til alle”, mener Ole Steen Hansen.

Det var mange forskellige modtagere af støtte, og en del kunne man heller ikke nå at dele ud på stedet. Men for at vise hvor alsidig støtten er blevet fordelt, kan vi i oversigt nævne:

Fredericias Tegnsprogforening havde søgt støtte til deres aktiviteter, eksempelvis et projekt de kalder for spisevenner, og de fik 15.000 kroner. IP Schmidt Gården laver spisearrangementer og udflugter. Den ældste bruger er lige fyldt 100 år, og de fik 15.000 kroner. Mødrehjælpens lokalforening i Fredericia fik projektpenge til netskabende aktiviteter. Blandt andet kan man søge dem om at få bragt noget ud til en fødselsdag, eksempelvis en kagemand eller boller. De modtog 10.000 kroner til deres aktiviteter.

Mange skulle op på scenen og tage imod støtte (Foto: Fredericia AVISEN)

Og det fortsatte:

Hjerteforeningen Fredericia havde søgt om støtte til lokaleleje og vigtig motionstræning til hjertepatienter, hvor man også havde tilbud om cafe bagefter. De kører pt. tre hold med træning og fik 32.130 kroner. Stafet for livet i Frederica, via Kræftens Bekæmpelses lokalforening fik 5000 kroner i støtte til at leje en scene.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart fik penge til selvhjælpsgrupper, blandt andet med tilbud om personlige samtaler med borgerne, netværksaktiviteter og sorggrupper. Også til pårørende til kronisk syge. Man fik 25.000 kroner til aktiviteterne.

De frivilliges hjælpecentral tager ud til forskellige husstande med servicebesøg. De besøger folk der har henvendt sig til frivillig centeret, og som ønsker noget hjælp til at lave småting i lejligheden eller huset, som de ikke kan længere kan selv. Det kan være en dame der har mistet sin mand eller omvendt. Så kommer man ud og udfører den lille opgave for vedkommende. I år har man haft 500 besøg hos de enkelte borgere i Fredericia. Da der ofte er opgaver, der ikke må udføres af hjemmehjælpere, så kan kommunen også kontakte hjælpecentralen, der så sætter ind. Til det gode formål fik man 12.000 kroner.

Bedre Psykiatri, Fredericia Lokalafdeling. Tina. Lokal formand. En glædesdag. Finansloven var god. Mere personale og pladser. Vi arbejder med at gøre noget for pårørende. 25000 kroner.

Dansk flygtningehjælp fik 18.000 til den daglige drift, mødeaktivitet inklusiv lektiehjælp, netværksfamilier og tilbud til minoriteter. Trivselsorganisationen fik 10.000 til at lave forløb for stress og smerteramte. De var lige ved at hænge med det yderste af neglerne i bordet, da de for nylig ikke havde flere penge tilbage på kontoen. Men med de nye midler fik de den hjælp, de havde brug for.

Nordbo Senior har lavet en styrkelse af det sociale netværk blandt ældre borgere. De har søgt om støtte til aktiviteterne, blandt andet anskaffelse af en teleslynge.

“Vi er født og opvokset i et hus, som folk derude selv har bygget. For 20 år siden. Vi vil skabe et netværk for at modvirke ensomhed ved at gennemføre en masse aktiviteter. Håndarbejde, datastue, travestue. Cykelture. Bevar dig vel. Stole gymnastik. Vi har tirsdagsklub med fortællinger, oplysende foredrag. Vi har også kastet os over ‘spis sammen’, en glad aften i byen og vores egen biograf”, lød det fra foreningen på scenen.

Alt i alt var der meget fokus på de svageste og de borgere med allermest behov. Stort set alle formål var tegn på et stort engagement fra de frivillige i de lokale miljø.

Efter de mange uddelinger kunne de fremmødte få gløg og æbleskiver, mens der blev spillet klavermusik. Herefter var man klar til at uddele årets handicappris.

https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/bysek/Kommunikation/Foldere/julefolder2019/#/

Leave a Reply