Lolland-Falster får i fremtiden bedre muligheder for at koble sig på den grønne omstilling. Regeringen vil anlægge en gasledning, som skal forsyne området, sikre CO2-reduktioner, bedre vækstvilkår for erhvervslivet og fastholdelse af lokale arbejdspladser.
Den grønne omstilling og de muligheder, der følger med et grønt samfund, skal nå alle egne af Danmark. Derfor indstiller regeringen til det statslige transmissionsselskab Energinet, at en gasledning, som samlet vil koste 792 mio. kr., fra 2024 skal forsyne Lolland-Falster med mere klimavenlig energi. I dag er Lolland-Falster sammen med Bornholm og Djursland de eneste større områder i Danmark, som endnu ikke har adgang til gas.

Med det grønne energiprojekt vil regeringen sikre CO2-reduktioner, grobund for fremtidig grøn beskæftigelse og fastholde nuværende lokale arbejdspladser. Gasledningen vil bidrage til at sikre fortsat beskæftigelse på Lolland-Falsters største arbejdsplads – Nordic Sugars fabrikker i Nykøbing F. og Nakskov – som har ca. 350 ansatte, og hvor ca. 750 lokale roedyrkere leverer sukkerroer til fabrikkerne. Derudover har flere andre produktionsvirksomheder, fx producenter af morgenmadsprodukter, maling og asfalt tilkendegivet, at de agter at blive koblet på gasledningen.

Dan Jørgensen (A) Foto: Matthias Niels Runge Madsen, Fredericia AVISEN

”Dette er en meget stor investering, som er nødvendig for at hjælpe Lolland-Falster. Det handler om at beskytte truede arbejdspladser og om at sikre grøn omstilling i alle dele af Danmark. Den nye gasledning vil allerede ved etableringen give store CO2-besparelser, og på sigt bliver det en helt CO2-neutral løsning, når vi får nok biogas”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og tilføjer:
”Hvis sukkerproduktionen i Danmark ikke får hjælp til at omstille sig, er vurderingen, at den ville flytte til et andet sted i verden. Det ville ikke være bedre for klimaet, og det ville være katastrofalt for Lolland-Falster.”

Anlægsomkostningerne ved gasledningen er 792 mio. kroner. Heraf finansierer gashandleren Andel 84 mio. kroner ved en kontrakt om at aftage gas fra nettet i en 15-årig periode – gassen skal leveres videre til Nordic Sugar. De resterende anlægsomkostninger tariffinansieres. Både Andel og biogasproducenten Nature Energy har booket kapacitet i gasledningen i en 15-årig periode.

”Det er meget glædeligt, at der nu er fundet en løsning, som sikrer en langsigtet bæredygtig omstilling af sukkerproduktionen i Danmark. Jeg er meget glad for, at regeringen har lyttet til os undervejs i denne proces. Det er et vigtigt skridt for vores fortsatte konkurrenceevne internationalt og bidrager samtidig til, at Danmark kan opretholde en mere end 150 år gammel tradition for sukkerproduktion på Lolland-Falster”, siger Jesper Thomassen, Managing Director, Nordic Sugar i Danmark.

Nordic Sugar er i dag er den næststørste CO2-udleder i industrien i Danmark, og gasledningen vil årligt skære 51.000 tons CO2 alene af udledningen fra Nordic Sugar-fabrikkerne, når kul og olie erstattes. Det svarer til at fjerne 20.000 fossile biler fra vejene. Samtidig vil luftforureningen fra de to fabrikker blive mærkbart mindsket. Gasledningen vil derudover også skabe rammer for yderligere erhvervsudvikling. Ikke mindst i lyset af produktionen af vedvarende energi i området og fremtidige muligheder for integrering af Power-to-X.

”Det er en fremragende løsning for den grønne omstilling, arbejdspladserne på Lolland-Falster og den forsatte sukkerproduktion i Danmark. Nordic Sugar og DI har i adskillige år kæmpet for at få virksomheden koblet på gasnettet, så den på lidt længere sigt kan blive forsynet med CO2-neutral biogas. De danske virksomheder har kastet sig helhjertet ind i kampen for et bedre klima, men ikke alle steder kan det lade sig gøre uden investeringer fra samfundet. Nordic Sugar får nu mulighed for selv at foretage store investeringer for at kunne gennemføre den grønne omstilling”, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri.

Fakta

Gasledningen bliver ca. 115 km lang og vil gå fra Sydsjælland over Falster og ende i Nakskov. Gasledningen bliver koblet på det danske gassystem ved Everdrup på Sydsjælland.
Fra 2020 til 2030 forventes andelen af bæredygtig biogas i det danske gasforbrug at stige fra ca. 20 pct. til ca. 50 pct. I 2040 er der potentiale for, at al dansk gasforbrug består af gas fra vedvarende energikilder.
Nordic Sugar-fabrikkerne danner grundlag for Lolland-Falsters største arbejdspladser med ca. 350 ansatte i Nakskov og Nykøbing Falster. Derudover leverer ca. 750 lokale roedyrkere sukkerroer til fabrikkerne.
Det nuværende forbrug af kul og olie medvirker til, at Nordic Sugar i dag er den næststørste CO2-udleder i industrien i Danmark. I 2019 udledte de to sukkerfabrikker 162.000 tons CO2.
Ud over Nordic Sugar har 15-25 andre virksomheder på Lolland-Falster tilkendegivet, at de gerne vil kobles på gasledningen. Det drejer sig bl.a. om producenter af morgenmadsprodukter, maling og asfalt.

Dansk Metal: Gasledning sikrer arbejdspladser og CO2-reduktioner

I dag har regeringen besluttet at bevillige penge til en gasledning til Lolland-Falster, som skal hjælpe Nordic Sugar og området med adgang til mere klimavenlig energi. Nordic Sugar har gennem længere tid ønsket at overgå til biogas, men det har ikke været muligt, da der ikke har været en gasledning tæt på de to sukkerfabrikker på henholdsvis Lolland og Falster. Dansk Metal byder initiativet velkommen:

Der tales tit om, at virksomheder bare skal omstille sig til grøn energi her og nu, men uden forståelse for, at virksomhederne ikke altid har muligheden. Nordic Sugar har gerne villet skifte deres brændsel til biogas, men har som et af kun to steder i landet, ikke haft adgang til det. Det løser sig nu, og derfor tør jeg godt sige, vi har reddet en række lokale arbejdspladser i et område, der har brug for dem,” siger Claus Jensen, formand i Dansk Metal.

Nordic Sugar er den andenstørste udleder af COi Danmark. Med gasledningen vil Nordic Sugar årligt skære 51.000 tons CO2 af udledningen, når kul og olie erstattes. Omstillingen til biogas vil også sikre Nordic Sugars konkurrenceevne i udlandet:

Mange sukkerfabrikker i Europa kører allerede på biogas. Uden regeringens bevilling ville Nordic Sugar over tid sakke bagud i forhold til udenlandske konkurrenter. Det ville i værste fald betyde, at de måtte dreje nøglen om eller rykke til udlandet. Begge udfald ville betyde færre arbejdspladser, og udledningen ville ikke falde,” siger Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

Det nye biogasanlæg vil ikke kun betyde mere klimavenlig energi til Nordic Sugar, men til hele Lolland-Falster og derudover vil det betyde flere arbejdspladser:

Biogasanlægget vil ikke kun være med til at sikre mere klimavenlig energi, men også skabe lokale arbejdspladser på Lolland-Falster – blandt andet på grund af Power-to-X. Alt i alt er det her en god dag for Lolland-Falster,” slutter Claus Jensen, formand for Dansk Metal.

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer