Forskellen er markant, når man kigger på hvor mange politibøder mænd og kvinder har til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. I alt skylder mændene 9,1 mia. kr. mere end kvinderne.


Når Gældsstyrelsen inddriver ubetalte politibøder fra borgere, så er det sjældent nødvendigt at kigge på CPR-nummeret. For hver 20-krone, der inddrives, skal næsten 19 kroner nemlig hentes fra en mand.

Mænd skylder faktisk ca. 9,8 mia. i ubetalte politibøder, mens kvinderne skylder 0,7 mia. Altså en forskel på hele 9,1 mia. kr. Det svarer til, at cirka 93 procent af gælden tilhører mænd.

– Det er en voldsom difference, som vi kan se mellem kønnene. Vi ved, at mere end 6 ud af 10 personer med gæld til det offentlige er mænd. Forskellen er mest fremtrædende med politibøder. Forskellen sker allerede, inden gælden misligholdes og oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, siger direktør i Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvigh.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev cirka 156.000 mænd idømt en bødestraf i 2020, mens ca. 44.000 kvinder fik en bøde. En del af forklaringen på den skæve fordeling mellem mænd og kvinders politibøder, som inddrives af Gældsstyrelsen, finder man altså i, at mændene modtager flere bøder.

Politibøder er en af de gældstyper, som er blevet koblet på Gældsstyrelsens nyeste inddrivelsessystem, PSRM, hvor styrelsen fx kan trække en procentdel af en borgers løn for at nedbringe gælden.

– Vi har fået bedre værktøjer til at inddrive politibøder fra alle skyldnere gennem vores nye inddrivelsessystem, og derfor er jeg fortrøstningsfuld i forhold til, at vi fremover kommer til at lykkes med at inddrive flere politibøder, siger Lars Nordahl Lemvigh.

I første halvår af 2021 inddrev Gældsstyrelsen omkring 390 mio. kr. gæld til Rigspolitiet som fx politibøder. I hele 2020 var tallet 444 mio. kr.

Selvom mænd generelt skylder mere end kvinder, så skylder kvinderne faktisk en anelse mere end mændene på nogle gældstyper. Det gælder fx boligsikring og studielån.