Ønsker du at få fokus på de gode valg og vaner gennem personlig udvikling? Så starter Idræt i dagtimerne et helt nyt og unikt forløb, der skaber varige ændringer og nye vaner gennem teori og praksis.

Tirsdag den 30. januar kl. 11-12 vil der i Fredericia Idrætscenters Mødelokale 1 være et uforpligtende infomøde omkring Idræt i dagtimernes nyeste tiltag, der har til hensigt at give hjælp til selvhjælp i arbejdet med de gode vaner – uanset hvilke vaner der er tale om.

Forløbet koster 1.475 kr. inkl. medlemskab til Idræt i dagtimerne og individuel opfølgning i forlængelse af forløbet. Da der er en begrænsning på deltagerantallet er tilmelding nødvendig, hvortil der vil være en individuel forsamtale.

Det får man ved Vanegymnastik

Vanegymnastik er et 13 ugers forløb, der foregår hver tirsdag kl. 9.30-12.30 fra den 27. februar. Forløbet indeholder flere individuelle samtaler for at sikre en positiv udvikling. Hertil vil der både individuelt og i fællesskab være konkrete redskaber til at sikre denne udvikling. Det teoretiske grundlag og redskaberne er baseret på evidensbaseret viden, som udleveres i et kompendium, der også indeholder forskellige personlige øvelser og tilgange. Derudover vil der konkret gøres brug af faste aktiviteter hos Idræt i dagtimerne som en del af forløbet. Der vil undervejs også være lidt information om kost og motionsvaner. Slutteligt vil der efter behov være en individuel opfølgningssamtale op til et halvt år efter holdets afslutning for at sikre en fastholdelse i de gode vaner.

Undervisningen er tilrettelagt, så alle vil kunne være med og få en effekt. Der vil være en blanding af teori og praksis, der kombineres med aktiviteter hos Idræt i dagtimerne. Underviseren vil være med til aktiviteterne, og vil være opmærksom på de forskellige behov, som der måtte være undervejs.

På Vanegymnastik bliver man en del af et fællesskab, hvor der er forståelse for den enkeltes behov.

Der arbejdes med forpligtelse og mål

Hvis man kommer på holdet, der maksimalt vil bestå af 15 deltagere, så forpligter man sig til at indgå en personlig kontrakt om udviklingsforløbet med egne mål. Derudover forpligter man sig også til at være aktivt deltagende i undervisningen og de tilhørende aktiviteter. Hertil vil der også være hjemmearbejde.

Målene med forløbet vil være forskellige og flere, men øget motivation vil helt sikkert være en af dem. Dertil er det vigtigt at den enkelte deltager selv får sat sig konkrete mål, der kræver ændrede gode vaner. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte deltager lærer og gør brug af konkrete redskaber, når de dårlige vaner kommer snigende.