SKOLESTART: De rigtige bøger skal pakkes i skoletasken, men tasken bør også pakkes med en ulykkesforsikring med de korrekte dækninger. Her skal man som forældre se sig for, så ens barn ikke står uden dækning i en kritisk situation. GF Forsikring kommer med gode råd til forældre med skolesøgende børn i Trekantområdet.

Sommerferien lakker mod enden, og snart venter hverdagen igen for skolebørnene. Det kan give knubs i skolegården, på boldbanen og på cyklen, og ulykker er da også ifølge Ulykkes Analyse Gruppe et alvorligt sundhedsproblem for børn og unge i Danmark, og den hyppigste årsag til børns kontakt med hospitalsvæsenet. Spørger man Danmarks Statistik, så blev det til rundt regnet 90.000 skadestuebesøg i 2018 af børn mellem 5 og 14 år pga. ulykke.

Hos det kundeejede forsikringsselskab, GF Forsikring, det deler overskuddet med kunderne, får man typisk anmeldelser på faldskader og tandskader.

– Børn slår sig, det er hverdag, desværre går det nogle gange rigtig galt, og så er det vigtigt med en ulykkesforsikring, der kan hjælpe med behandling og erstatning, hvis skaden giver varige men, fx nedsat bevægelighed og daglige smerter. Her skal forældre være opmærksomme på, at børnene ikke er inkluderet i deres egen ulykkesforsikring, og at det er vigtigt at få truffet de rigtige til- og fravalg i forhold til dækninger, fortæller Pia Golsche Knappe fra GF Forsikring i Trekantområdet.

En ulykkesforsikring hjælper også med behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapeut. Behandlinger der typisk ikke tilbydes af det offentlige.

Når man kigger efter en ulykkesforsikring, så kan man fx gå efter dem, der stemplet som Bedst i test. GF’s ulykkesforsikring blev i juni 2019 nummer et i Forbrugerrådets test af markedets ulykkesforsikringer, blandt andet pga. lav pris og god dækning. For eksempel får børn tilbud om kosmetisk operation ved brandskader og et ekstra rådighedsbeløb ved større skader.

Sportsgren skal også være dækket
Skolestart betyder også sæsonstart for sport og fritidsinteresser, og dyrker barnet en farlig sportsgren som fx kampsport, ridning eller motorsport, så skal man som forælder være ekstra opmærksom og tjekke forsikringsbetingelserne.

– Hos nogle forsikringsselskaber kræver det en ekstra tilvalgsdækning, hvis ens unger dyrker en risikofyldt sport. Men hos GF har vi valgt, at det skal man som forælder ikke bekymre sig om. Derfor dækker vi farlig sport, indtil barnet fylder 18 år, uddyber Pia Golsche Knappe fra GF TrekantOmrådet, der har kontor i Erritsø ved Fredericia samt i Billund.

Anmeld altid skaden
Går det galt, og kommer barnet til skade og bliver behandlet, skal man give forsikringsselskabet besked. På den måde sikrer man sig, at der kan være hjælp at hente, hvis skaden senere viser sig at give problemer. Det gælder bl.a. tandskader i forbindelse med en ulykke, hvor tanden først kan blive behandlet færdig, når barnet er blevet voksen.

Udover en god ulykkesforsikring, så anbefaler GF Forsikring også, at forældre sørger for at have en indboforsikring med den vigtige ansvarsdækning. Børn kan nemlig ligesom voksne få stjålet ting og pådrage sig et juridisk erstatningsansvar, fordi de skader andre personer eller andre personers ting.

Med de tre forsikringer i skoletasken – indboforsikring, ansvarsforsikring og ulykkesforsikring – er barnet godt sikret til et aktivt børne- og skoleliv.

***

3 tip til en sikker skolestart:

  • Børn bør ligesom voksne have en ulykkesforsikring, der giver erstatning ved varige men. Det sørger hverken skole eller dagtilbud for. Det samme gælder i øvrigt indboforsikring og ansvarsforsikring, så barnet får dækket fx computer og telefon og også er dækket ved et personligt erstatningsansvar.
  • Tjek om ulykkesforsikringen dækket barnets sportsgren. Det er nemlig forskelligt, hvilke sportsgrene de enkelte forsikringsselskaber betegner som farlige.

  • Anmeld altid skader til ulykkesforsikringen. Det gælder bl.a. tandskade, der i alvorlige tilfælde først kan behandles færdig, når barnet er udvokset og ikke længere er dækket af skoletandplejen.
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/afdelinger/fredericia