Vejle Kommune vil derfor minde alle kommunens ejere og brugere af brændeovne eller andre anlæg til brændefyring om, hvor vigtigt det er at fyre korrekt.

For fyrer du ikke korrekt, kan det give mange gener for både dig selv og dine omgivelser. Her tænkes der specielt på miljøet men også din nabo. Korrekt fyring er desuden mere økonomisk og giver ikke anledning til soddannelse i skorstenen eller skorstensbrand. En ny brændeovn er samtidig mere økonomisk og forurener mindre end en gammel.

Læs Miljøstyrelsens tips og tricks til korrekt adfærd, når du fyrer op i brændeovnen: http://braendefyringsportalen.dk/borger/kampagner/rygestop-guide-for-braendeovne/

Dialog fremmer forståelsen

Hvis røgen fra din nabo alligevel opleves som generende, er det altid et godt udgangspunkt at starte med at tale med den nabo, du oplever, forurener. Dialog fremmer nemlig forståelsen og er altid den letteste vej til at løse problemet. Foto: Tænk på miljøet og din nabo, når du fyrer op i brændeovnen.

Hvis dialogen med din nabo mod forventning ender i uenighed, kan du gøre brug af klagemuligheden på Vejle Kommunes hjemmeside:

http://www.vejle.dk/Borger/Affald-klima-og-natur/Lugt-stoej-og-roeg/Klag-over-miljoeforhold.aspx