Onsdag aften blev der afholdt et borgermøde i Nørre Aaby, der handlede om områdefornyelse og byudviklingen. Borgerne i Nørre Aaby som tilhører Middelfart Kommune, fik lov til at sætte deres præg på udviklingen og fremtiden, hvor der var et flot fremmøde.

Det fik også arkitekt, Kurt Christensen, til at rose borgerne, fordi der ikke var nogen ledige stole tilbage, da første oplæg blev holdt. Der var forskellige oplæg, der dannede rammerne for borgermødet, og her bestod programmet af en velkomst af Teknisk Udvalg, Regitze Tilma, mulighederne Områdefornyelse med inspiration fra områdefornyelsen i Ejby ved Kurt Christensen, om Nørre Aabys historie ved John Dahlberg, samt en udarbejdelse af udviklingsplan for Nørre Aaby, som projektleder, Vibeke Skøtt, fortalte om.

Før der blev fortalt om Nørre Aabys potentiale, historie og projekterne for fremtiden, der er i støbeskeen, så blev ’’Bæredygtige lokalsamfund’’ præsenteret. Det er en indsats, der blev vedtaget af byrådet i Middelfart i 2018, hvor det vigtigste værktøj er en lokaludviklingsplan.

Lokalsamfund, byråd og forvaltning samarbejder om en bæredygtig byudvikling af kommunens byer, landsbyer og lokalområder.

Værktøjet har fået overskriften ’’Lad lyset skinne’’, idet byrådet er enige om, at Nørre Aaby er et centralt og trygt sted at bo, drive virksomhed, arbejde og udfolde sig på mange måder i hverdagslivet.

Det var igennem et borgermøde i 2018, der har givet den erfaring, at dialogen med borgerne har givet pote i videreudviklingen af lokalområderne i Middelfart Kommune.

I den forbindelse vil man gerne etablere en udviklingsgruppe, som fokuserer på områdefornyelse. Men hvad er områdefornyelse? Det svarede Kurt Christensen på i sit oplæg:

– Det handler om at medvirke til at igangsætte en positiv og økonomisk udvikling af et problemramt område. Det kan være, at der skal være en fornyelse af gader, veje, torve og grønne områder, som danner rammerne for sociale og kulturelle aktiviteter. På den måde styrkes lokalområdet, men det kræver lokalengagement og vilje.

Under oplæggene blev det fremhævet, at lokalsamfundene på Fyn generelt er gode til at være proaktive, når der er processer, som kræver borgerinddragelse. Her blev det understreget, at det er vigtigt med lokalt ejerskab og organisationer, der arbejder proaktivt. Der har på Fyn været 20 projekter, hvor Middelfart har gennemført et projekt.

I den forbindelse blev der præsenteret, hvilke kvaliteter og udfordringer, der er i Middelfart Kommune, når man ser på områdefornyelse og byudvikling. Efter oplæggene var det tid til, at borgernes inputs og ideer kom i spil. Derfor blev Nørre Aaby Skolens forskellige lokaler brugt til, at borgerne blev delt i små grupper.

I de små grupperinger skulle der drøftes, hvilket potentiale, området har, og hvor der er behov for områdefornyelse.

Undervejs var der tid til mange grin, godt humør og lidt mad. Arrangørerne for arrangementet var særligt overrasket over det massive fremmøde, da det er første gang, der afholdes et borgermøde i Middelfart kommune i kølvandet på Covid-19. De krydser fingre for at se denne tilslutning hver gang, da det vil give et godt og sundt samspil mellem borgerne og lokalpolitikerne.