For godt hver fjerde dansker har frygten for at se resultatet af en tur på badevægten været så overvældende, at de helt har undladt at stille sig op på den. Det viser en undersøgelse, som YouGov har lavet for Søndagsavisen.

”Det er ærgerligt, for det kunne jo godt være dem, der mest af alt har brug for at følge med i deres vægt, fordi de har en BMI på over 30 og er i en risikogruppe for en række livsstilssygdomme. Der skal man bruge vægten som rettesnor for, hvordan man lever sit liv,” siger Morten Grønbæk, direktør for Dansk Institut for Folkesundhed, til Søndagsavisen.

I den anden ende skalaen angiver hele 17 procent, at de er en tur på badevægten hver eneste dag. Tre ud af fire har vejet sig inden for den seneste måned.

I Martin Kreutzers daglige arbejde som kost- og træningsvejleder ser han ofte, at folk bruger badevægten på en måde, hvor et vægttab på 200 gram kan sende folk i himlen, mens en vægtforøgelse på 300 gram kan gøre folk dybt ulykkelige. Han opfordrer til, at man bruger badevægten med omtanke.

”Den er klart bedst, når man bruger den til at bekræfte, at det går den rigtige vej. Der bliver det en motiverende succesoplevelse. Men når det går dårligt, er det bare et redskab, man bruger til at slå sig selv i hovedet med,” siger Martin Kreutzer.

Det er i sær kvinder, der frygter badevægten. 40 procent af kvinderne har helt undladt at stille sig op på badevægten af frygt for at få et nederlag. Det samme gælder kun 11 procent af mændene.

Sidste gang danskerne vejede sig, fik 53 procent et ventet resultat, 23 procent blev negativt overrasket, mens 19 procent fik en positiv overraskelse.